The Zorgbus is our medical office on wheels. No appointment is needed. Click here for consultation hours.

De Zorgbus is onze mobiele medische post. Hiervoor is geen afspraak nodig. Klik hier voor de tijden van de spreekuren. 

Lees verder

At our Zorgcafés we provide information about the Dutch health care system and help you to find the right health care. Click here for locations.

Onze Zorgcafés zijn een laagdrempelige plekken waar je met vragen terecht kunt over het Nederlandse zorgsysteem en waar we je kunnen doorverwijzen naar passende medische zorg. Klik hier voor de locaties. 

Lees verder

Ook als je geen verblijfspapieren hebt heb je recht op een huisarts. Als een huisarts plek heeft kun je je hier gewoon inschrijven, ook als je geen verzekering kunt afsluiten. In sommige wijken is er een tekort aan huisartsen met inschrijfplek. Dokters van de Wereld kan in dat geval helpen.

Als je geen Burgerservicenummer hebt kun je aangeven dat de huisarts negen nullen in het systeem kan invullen bij BSN (voorbeeld: 000000000) en bij verzekering: geen ongedocumenteerd/onverzekerbaar.

In Nederland moet je eerst naar de huisarts. Als de huisarts besluit dat je door een dokter in het ziekenhuis gezien moet worden, kun je daar met een brief van de huisarts naar toe. Je kunt niet zonder een verwijsbrief van de huisarts naar het ziekenhuis.

Zorgverleners (huisartsen, verloskundigen, kraamverzorgenden, medisch specialisten, psychologen en psychiaters) kunnen de kosten die zij hebben gemaakt declareren bij het CAK (een bureau van de overheid). Het CAK betaalt de zorgverlener via een speciale regeling voor ‘onverzekerbare vreemdelingen’. Jij kunt deze kosten niet zelf declareren. Het CAK vergoedt medisch noodzakelijke zorg en zorg uit het basis zorgverzekeringspakket.

Let op: niet alle zorginstellingen en apotheken hebben een contract met het CAK. Kijk voor de regeling onverzekerbare vreemdelingen en de lijst van gecontracteerde instellingen op: Regeling onverzekerbare vreemdelingen - CAK Zakelijk (hetcak.nl)

Als je niet voor je medicijnen kunt betalen, vraag dan je huisarts op het recept ‘CAK’ en het land waar je vandaan komt te schrijven. Ga met je recept naar een CAK-gecontracteerde apotheek. Een lijst met CAK gecontracteerde apotheken vind je hier: Overige informatie - CAK Zakelijk (hetcak.nl)

De apotheek vraagt om een eigen bijdrage van maximaal 5 euro. De rest van het bedrag wordt opgestuurd naar het CAK.

Ook als je geen papieren hebt, heb je recht op goede zorg en begeleiding tijdens jouw zwangerschap. Je kunt je inschrijven bij een verloskundigenpraktijk. Als je geen BSN hebt kun je aangeven dat de verloskundige negen keer nul in het systeem kan invullen bij BSN (voorbeeld: 000000000) en bij verzekering: geen ongedocumenteerd/onverzekerbaar.

Bij zwangerschappen zonder (voorzienbare) problemen voeren verloskundigen in Nederland de controles uit. Zij begeleiden je ook bij de bevalling als je thuis bevalt.

Je hebt ook recht op een bevalling in het ziekenhuis. Deze bevalling zal dan worden begeleid door een verloskundige in het ziekenhuis en een gynaecoloog.

Na de bevalling heb je ook recht op kraamzorg. Een kraamzorgmedewerker voert gezondheidscontroles uit, helpt je bij de zorg voor je baby en geeft informatie over gezond opgroeien in Nederland.

Al deze zorg wordt vergoed door het CAK (bureau van de overheid).

Nee. Zorgverleners in Nederland hebben beroepsgeheim: dit betekent dat zij niets mogen delen zonder jouw toestemming. Zij mogen dus niet delen dat je geen verblijfspapieren hebt of waar je verblijft.

Je betaalt een eigen risico als je 18 jaar of ouder bent en gebruik maakt van zorg uit het basispakket. Het eigen risico is een verplicht bedrag om te betalen. In 2024 is het eigen risico € 385. Jij betaalt dus zelf de eerste € 385, pas daarna betaalt jouw zorgverzekeraar de kosten. Voor huisartsenzorg, verloskundige zorg en kraamzorg betaal je geen eigen risico.

Bij de zorgverzekeraar kun je een betalingsregeling afspreken en het eigen risico in termijnen betalen. Vraag hiernaar bij je zorgverzekeraar. Voor kinderen tot 18 jaar betaal je geen eigen risico. Heb je een relatief laag inkomen? Dan kun je ook zorgtoeslag aanvragen. In de zorgtoeslag zit ook een tegemoetkoming voor het eigen risico.

Het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) heeft voor de vergoeding van de medische zorg een contract afgesloten met de Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA).

Als je vlucht naar een ander land laat je je familie en vrienden achter. En ook je huis en je werk. Je voelt je dan soms minder gezond. Dat is normaal. Vaak gaan deze klachten na een tijdje over. Soms heb je hulp nodig om weer beter te worden.

Ga dan naar de huisarts voor hulp. De huisarts luistert naar je en geeft advies. Ook werkt de huisarts samen met hulpverleners in de buurt. Bijvoorbeeld een praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg of een psycholoog. De huisarts kan je ook verwijzen naar een psychiater, die je medicijnen kan geven tegen angst of depressie.