Zorgverleners (huisartsen, verloskundigen, kraamverzorgenden, medisch specialisten, psychologen en psychiaters) kunnen de kosten die zij hebben gemaakt declareren bij het CAK (een bureau van de overheid). Het CAK betaalt de zorgverlener via een speciale regeling voor ‘onverzekerbare vreemdelingen’. Jij kunt deze kosten niet zelf declareren. Het CAK vergoedt medisch noodzakelijke zorg en zorg uit het basis zorgverzekeringspakket.

Let op: niet alle zorginstellingen en apotheken hebben een contract met het CAK. Kijk voor de regeling onverzekerbare vreemdelingen en de lijst van gecontracteerde instellingen op: Regeling onverzekerbare vreemdelingen - CAK Zakelijk (hetcak.nl)