Vandaag bespreekt de Tweede Kamer de begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In de positionpaper ‘GGZ onder Druk’ presenteert Dokters van de Wereld drie haalbare verbeterpunten om de toegang tot geestelijke gezondheidszorg (GGZ) op korte termijn te verbeteren.

Stelsel-brede en maatschappelijke problemen vereisen een GGZ-overstijgende aanpak. Het structureel aanpakken van de vele problemen in het GGZ-stelsel is een kwestie van langere adem. Om bestaande problemen niet te verergeren, hebben mensen op de wachtlijst  ook maatregelen nodig die op korte termijn tot verbetering leiden. Daarom roepen wij de politiek op om initiatieven die de vaak erg lange wachttijd overbruggen, financieel mogelijk te maken en te ondersteunen. Ook in september stuurden wij de politiek onze bevindingen en oproep. Lees onze onderbouwing in de vandaag uitgebrachte positionpaper, met hierin voorbeelden uit onze dagelijkse werkpraktijk, resultaten van onderzoek en uitspraken van ervaringsdeskundigen en behandelaars.

Het overbruggen van de wachttijd is een van de drie oplossingen om de toegang tot GGZ te verbeteren, die noodzakelijk, urgent en haalbaar zijn.

Geestelijke gezondheid is een taak voor méér instanties dan de GGZ alleen. Verregaande samenwerking is vereist. Een integrale wijk- of gemeente-aanpak is een stap in de goede richting.Iedereen die wacht op een plek in de reguliere geestelijke gezondheidszorg moet toegang krijgen tot overbruggingshulp zoals psychosociale ondersteuning of lotgenotencontact.De GGZ is onnodig complex. Betere informatie over het zorgsysteem, de behandelopties, de verzekeringsvoorwaarden en méér ondersteuning helpt mensen met een GGZ-hulpvraag grip en regie te krijgen over hun traject.

Basisleefomstandigheden structureel verbeteren leidt tot minder druk op GGZ

De echte problemen, in het GGZ-stelsel en in de maatschappij, moeten bij de kern worden aangepakt. Basisleefomstandigheden zoals inkomen, huisvesting en sociale inclusie zijn cruciaal voor het geestelijk welbevinden van mensen. Zijn deze levensomstandigheden stabiel, dan vergroot dat ook de zelfredzaamheid van mensen en hun toegang tot zorg. Vaak worden deze problemen onterecht afgewenteld op de GGZ. Het oplossen van deze vraagstukken en het verbeteren van stelselmatige problemen in de GGZ is vooral een kwestie van politieke wil. Wij blijven dit onderwerp dan ook onder de aandacht brengen van de politiek, die hiervoor hun verantwoordelijkheid moet nemen.

Toename in aantal mensen met psychische klachten op spreekuren Dokters van de Wereld

Al jaren zien onze vrijwilligers het aantal mensen dat aanklopt met psychische problemen toenemen. Velen hiervan zijn vluchteling en/of hebben geen vaste woon- of verblijfsplaats, inkomen of verzekering. Zij kunnen terecht bij speciale spreekuren voor psychosociale ondersteuning (PSO), voor individuele hulp, doorverwijzing of voorbereiding op een regulier GGZ-traject.

De wachttijden voor de reguliere gezondheidszorg zijn lang, en niet iedereen komt in aanmerking voor een behandeling. Onderzoek en navraag laten zien dat dit ook geldt voor mensen die wel een stabiele leefsituatie hebben. Dokters van de Wereld blijft zich inzetten voor een goede toegang tot GGZ-zorg voor iedereen die dat op een bepaald moment in zijn of haar leven nodig heeft.