De regering heeft verschillende verstrekkende maatregelen genomen om de corona-pandemie te vertragen. Hoewel wij het belang van die maatregelen onderschrijven, maken wij ons zorgen over het beschermen van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen. Hoofd Programma’s Janine Wildschut: “Om de verspreiding van Covid-19 te vertragen, is het juist nu van het grootste belang dat iedereen door medische zorg bereikt wordt. Dus ook de meest kwetsbaren: mensen zonder papieren, mensen zonder een dak boven het hoofd of mensen in andere kwetsbare posities. Want alleen samen komen we deze moeilijke periode te boven.”

MEDISCHE ZORG VOOR IEDEREEN. JUIST NU.

Dokters van de Wereld zet alles op alles om kwetsbare mensen juist nu medische zorg en ondersteuning te bieden. In Nederland bezoekt onze Zorgbus verschillende locaties waar mensen zonder papieren verblijven. Dat blijven we doen, omdat deze mensen anders geheel zonder medische zorg kunnen komen te zitten. Andere spreekuren zoals het mondzorg spreekuur en onze psychosociale spreekuren zijn vooralsnog afgelast. En voor iedereen die het nodig heeft hebben we onze telefonische spreekuren via de Helpdesk opgeschaald. Het anticonceptiespreekuur gaat vooralsnog wel door.

Op dit moment zien wij als grootste problemen in de hulpverlening aan kwetsbare mensen:

24-uurs openstelling van opvang voor dak- en thuislozen. Voor daklozen is het advies om thuis te blijven bij ziektesymptomen simpelweg geen optie. “Hoe ga je in thuisisolatie als je geen huis hebt?”, krijgen wij te horen. Ook ongedocumenteerde migranten zijn extra kwetsbaar in deze tijd: ze leven vaak op straat of in tijdelijke onderkomens. Door de barre leefomstandigheden hebben deze mensen meer kans op gezondheidsproblemen en ziekten. Daarom pleiten wij ervoor dat er in iedere gemeente 24-uurs opvang georganiseerd wordt zodat niemand op straat hoeft te zijn.Betere toegang tot de huisarts. Op dit moment is voor iedereen in Nederland de toegang tot huisartsen (of andere zorg) lastiger dan anders en daar hebben we uiteraard alle begrip voor. Op dit moment krijgen wij signalen van onze hulpverleners dat de eerstelijns zorg voor kwetsbare mensen in onder andere Den Haag vastloopt. Daarom gaan we tijdelijk met onze Zorgbus aangepaste spreekuren draaien in Den Haag.(vrijwillige) hulpverleners. Van de medische vrijwilligers die normaliter onze wekelijkse spreekuren uitvoeren, zijn er inmiddels verschillende van hen die dat niet meer kunnen, vanwege het beroep dat op ze gedaan wordt in de reguliere zorg. Mede hierdoor hebben we onze activiteiten aangepast. Om onze vrijwilligers gezond te houden bieden we hulpverlening via telefoon en mail, en met aangepaste protocollen om veilig te werken.

Samen sterker

De Nederlandse samenleving is erbij gediend dat íedereen gezond is. Alleen samen kunnen we deze crisis het hoofd bieden. We voelen ons gesteund door de hulp die we, soms uit onverwachte hoek, krijgen aangeboden. Zo liet het Kruidvat weten dat ze ons - gefaseerd - paracetamol gaan en blijven leveren. En promovendi, die op dit moment in de ziekenhuizen weinig kunnen doen, springen in voor uitgevallen artsen en verpleegkundigen. Ook jij kunt helpen. Kom in actie of steun ons met een donatie. Samen komen we deze moeilijke periode te boven.