Een jaar geleden opende Dokters van de Wereld uit nood een medische post in Amsterdam. Het was voor het eerst dat wij een huisartsenpost begonnen om zorg te kunnen bieden aan ongedocumenteerde mensen: mensen die vaak nauwelijks toegang hebben tot basale zorg. Waar staat de medische post, een jaar later?

Verstoken van zorg

De medische post is bedoeld voor mensen die zorg nodig hebben maar die niet terechtkunnen bij een huisarts. Dat is met name het geval bij ongedocumenteerde- en dakloze mensen. Veel huisartsen zijn onbekend met de doelgroep, niet op de hoogte dat ook deze mensen recht hebben op zorg of zijn door het landelijke huisartsentekort dusdanig overbelast dat mensen zonder papieren of huis alsnog verstoken blijven van zorg.

De medische post die in januari 2023 opende, moest daar een tijdelijke en lokale noodoplossing voor bieden. Naast het bieden van zorg, helpen onze medewerkers ook bij een eventuele doorverwijzing naar het ziekenhuis en bij het vinden van een vaste huisarts in de buurt.

Complexe leefsituatie

Het afgelopen jaar zagen wij in totaal meer dan zeshonderd mensen op onze spreekuren, die drie keer in de week plaatsvinden. De meeste patiënten zijn afkomstig uit de Colombiaanse, Braziliaanse en Filipijnse gemeenschap. Ook komen er steeds meer mensen van buiten de regio Amsterdam. Hun gezondheidsproblemen variëren en zijn vergelijkbaar met die van patiënten uit een reguliere huisartsenpraktijk, wel blijkt dat onze patiënten vaak lang rondliepen met klachten. 

Vanwege hun complexe leefsituatie en de vaak aanwezige taalbarrière, nemen onze vrijwillige artsen de tijd en duurt een consult op de medische post een half uur in plaats van de standaard tien minuten. Daarnaast bieden wij, naast de algemene spreekuren, sinds afgelopen zomer ook specifieke spreekuren aan rond mondzorg en seksuele en reproductieve zorg.

Geen parallel zorgsysteem

De meeste tijd zijn onze medewerkers echter kwijt aan hun pogingen patiënten te plaatsen bij reguliere huisartspraktijken. Een moeizame maar essentiële taak, want Dokters van de Wereld heeft niet de ambitie om een parallel zorgstelsel op te zetten, maar streeft juist naar een regulier zorgsysteem waarin niemand wordt uitgesloten.

Vooralsnog heeft de medische post niet alleen een groot aantal mensen aan huisartsenzorg kunnen helpen, maar is ook de samenwerking met partners zoals de GGD, de Amsterdamse Huisartsenalliantie, de Kruispost en de gemeente Amsterdam intensief versterkt. De komende maanden evalueren wij onze eerste bevindingen en buigen wij ons verder – samen met onze samenwerkingspartners – over het verdelingsvraagstuk van deze patiënten onder huisartsen in Amsterdam.