Dokters van de Wereld en de FNV luiden vandaag de noodklok over de mondzorg in Nederland met de overhandiging van het Zwartboek Mondzorg aan de Tweede Kamer in Den Haag. Sinds 2006 wordt mondzorg niet meer vergoed bij volwassenen. Inmiddels beoordelen meer dan 4 miljoen mensen in Nederland hun mondgezondheid als ‘matig’ tot ‘zeer slecht’ (bron: CBS).

Dokters van de Wereld en de FNV hebben getuigenissen verzameld van mensen die mondzorg mijden vanwege de kosten. Deze zijn opgenomen in dit zwartboek onder de titel Een boek vol rotte tanden, Getuigenissen van én oplossingen voor de gaten in ons mondbeleid. “Met deze uitgave laten we zie dat er groot landelijk probleem is, waar een grootschalige en structurele oplossing voor nodig is”, zegt Hendrik Verschuur, voorzitter van Dokters van de Wereld. “We laten haarfijn zien dat mondzorg opnemen in het basispakket veel goedkoper is dan voortzetting van het huidige mondzorgbeleid dat zo veel slachtoffers maakt.”

Overhandiging Zwartboek Mondzorg

De overhandiging van het Zwartboek Mondzorg vond plaats vóór het gebouw van de Tweede Kamer. Bij de entree stond onze tandartsbus waar ook patiënten werden behandeld door vrijwillig tandarts Mahdi Khalilzada. Aanwezige Kamerleden waren Julian Bushoff (PvdA), Jimmy Dijk (SP), Caroline van der Plas (BBB), Eva van Esch (Partij voor de Dieren) en Liane den Haan (Fractie-Den Haan). Allen zien in dat het mondzorgbeleid niet op de huidige manier door kan gaan.

‘Vergeten’ kostenposten

Hoewel minister Kuipers vorig jaar eindelijk erkende dat er sprake is van mondzorgmijding vanwege de kosten, is hij nog niet overtuigd van mondzorg in het basispakket. Een verklaring hiervoor is dat het Rijk een aantal grote kostenposten van het huidige beleid telkens niet meeneemt in de afwegingen voor die oplossing. Denk aan de meer dan 3 miljard euro economische gevolgschade (uitkeringskosten, verminderde arbeidsinzetbaarheid en een lagere arbeidsproductiviteit) als gevolg van gebitsproblemen, becijferd door het Radboud UMC.

Zorgkosten door verwaarloosde mondzorg

Daarnaast kan verwaarloosde mondzorg tot allerlei ernstige fysieke en mentale klachten leiden, waarvan de zorgkosten wél door het zorgstelsel worden vergoed. Deze kosten worden niet bijgehouden, maar de impact van uitgestelde mondzorg op tweedelijns en spoedzorg zijn enorm. En dan zijn er nog de maatschappelijke kosten: afnemende sociale en maatschappelijke participatie. Mensen met gebitsproblemen lopen meer kans om zich te isoleren en zijn daardoor verminderd beschikbaar als vader, moeder, mantelzorger of vrijwilliger. “Bij het schrappen van de mondzorg uit basispakket is door VWS totaal voorbijgegaan aan de hoge economische en maatschappelijke kosten. Daarom pleiten wij voor de onmiddellijke terugkeer van mondzorg in het basispakket”, zegt Kitty Jong, vicevoorzitter van de FNV.

Help ons méér noodbehandelingen uit te voeren 

Zolang mondzorg nog niet in het basispakket zit, moet onze hulpverlening doorgaan. Om nog meer mensen te kunnen helpen, willen we een mobiele tandartspraktijk kopen. Daarmee kunnen onze vrijwillige tandartsen relatief goedkoop uitrukken. Wil jij dat wij meer mensen een gratis noodbehandeling kunnen geven? Steun ons dan met bijdrage zodat we de unit kunnen kopen.

Download het Zwartboek Mondzorg