Afgelopen zondag is onze collega Maysara Rayyes overleden in Gaza. Hij kwam om het leven tijdens een bombardement op zijn appartementencomplex. Maysara was eerstehulparts, 28 jaar en werkte sinds twee jaar voor Dokters van de Wereld. Wij zijn enorm geschokt door dit verlies.

Wekenlange ontberingen

Maysara was in het noorden van Gaza gebleven en zorgde voor zijn ouders en schoonouders, die te oud waren om te evacueren naar het zuiden. De afgelopen dagen was hij al drie keer van onderkomen veranderd, op zoek naar een toevluchtsoord voor zichzelf en zijn gezin. Bij het bombardement van afgelopen zondag kwamen verschillende leden van zijn familie om het leven.

Door een tekort aan brandstof en de aanhoudende bombardementen liep het werk van de reddingsteams vertraging op. Achtenveertig uur lag Maysara onder het puin. Onder de veertien medebewoners werden geen overlevenden aangetroffen.

Wij zijn enorm aangedaan door dit verlies en betuigen ons medeleven aan zijn familie en collega's ter plaatse, die al weken verschrikkelijke ontberingen doorstaan. 

Internationale verantwoordelijkheid

Volgens internationaal humanitair recht zijn luchtbombardementen op doelen in gebieden met veel burgers niet toegestaan. Gevechtshandelingen in gebieden waar burgers geen mogelijkheid hebben om te vluchten – te midden van een humanitaire en publieke gezondheidscrisis – zijn onrechtmatig.

Ook zijn wij geschokt door het uitblijven van internationale actie om het geweld te stoppen. De internationale gemeenschap moet de verantwoordelijkheid op zich nemen om de strijdende partijen te bewegen tot een staakt-het-vuren en toegang tot humanitaire hulp toe te staan.

Teken hier de petitie voor een onmiddellijk staakt-het-vuren.