Dokters van de Wereld verklaart zich solidair met alle inwoners van Oekraïne en blijft zich inzetten voor de toegang tot medische voorzieningen. Wij zijn al sinds 2015 actief in het oosten van Oekraïne, waar in de Donbas regio aan beide zijden van de frontlinie essentiële medische hulp wordt geleverd. We spreken onze diepe ongerustheid uit over deze escalatie van het conflict en het feit dat die zal leiden tot een verdere verslechtering van de gezondheidszorg in grote delen van het land.

Gebaseerd op de ervaringen van onze vrijwilligers die de afgelopen jaren actief zijn in het oosten van Oekraïne, zijn we met name ongerust over het verder afkalven van medische basiszorg. Al sinds 2014 leidt het conflict tot beschadiging van infrastructuur, steeds beperktere publieke voorzieningen en tekortschietende gezondheidszorg in het oosten van het land. De vrees is dat de recente escalatie zal betekenen dat dit beeld in steeds meer delen van Oekraïne zal ontstaan. Toegang tot zorg is een mensenrecht, en de toegang tot basiszorg voor burgers hoort te worden gegarandeerd.

Dokters van de Wereld verleent hulp aan beide zijden van de frontlinie in de regio’s Loehansk en Donetsk. Al sinds 2015 blijkt het noodzakelijk daar de medische basiszorg te versterken. Dat gebeurt door middel van de inzet van medische vrijwilligers en mobiele zorgklinieken op plekken waar een tekort is aan voorzieningen. Deze mobiele zorgklinieken leverden tot zeer recent basiszorg en boden ondersteuning bij seksuele en reproductieve gezondheid en bij geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast werden apparatuur en medicijnen geleverd aan lokale gezondheidscentra. Dit gebeurt zowel in gebieden onder controle van de Oekraïense regering als in gebieden waar de regering niet in controle is. Vanwege de escalatie de afgelopen weken is een aantal medewerkers, vrijwilligers en een deel van de medische apparatuur elders gepositioneerd. Onze medische teams worden echter nog steeds ingezet, als de lokale veiligheidssituatie dat ook maar enigszins toelaat. Het belangrijkste doel blijft om zoveel mogelijk hulp te kunnen blijven bieden aan alle burgers in het land.

Dokters van de Wereld roept de internationale gemeenschap en de strijdende partijen op om onvoorwaardelijke gezondheidszorg te garanderen. Daarnaast moeten alle partijen de vrije doorgang en veiligheid van de burgerbevolking en die van medisch en humanitair personeel garanderen. Humanitaire hulpverlening dient een prioriteit te zijn, en gezondheidsvoorzieningen en hulpverleners moeten door alle partijen worden beschermd.