Dokters van de Wereld ondersteunt het She Decides-initiatief van minister Lilianne Ploumen van Ontwikkelingssamenwerking. Dit initiatief voor fondsenwerving voor gezinsplanning is een tegenreactie op de door Donald Trump heringevoerde ‘Global Gag Rule’.

Door deze Gag Rule zal Amerikaanse overheidsfinanciering aan organisaties over de gehele wereld, die op enige manier te maken hebben met abortus, stopgezet worden. Medecins du Monde, waar Dokters van de Wereld deel van uitmaakt, sprak zich hier eerder deze week al tegen uit. Andere gezondheidsprogramma’s op het gebied van family planning en reproductieve gezondheid worden door de maatregel van Trump ook getroffen. Neem bijvoorbeeld voorlichting over en verstrekking van anticonceptie, het testen op en behandelen van HIV, screening op baarmoederhalskanker, medische zorg bij ongewenste onvruchtbaarheid en zorg rondom zwangerschap.

Eigen keuzes

Dokters van de Wereld is ervan overtuigd dat iedere vrouw op grond van haar mens-zijn het recht heeft om te beslissen over het aantal en de spreiding van haar kinderen en recht heeft op toegang tot de informatie, opleiding en middelen welke haar in staat stelt deze rechten uit te oefenen. Wij delen de visie van minister Ploumen dat vrouwen en meisjes het recht hebben op het maken van hun eigen keuzes. Zij zouden toegang moeten hebben tot adequate (reproductieve) gezondheidszorg.

Zorgwekkend

In het Zorgrechtprogramma van Dokters van de Wereld, gericht op het verbeteren van de toegang tot gezondheidszorg voor ongedocumenteerde migranten, zien wij dat de toegang tot reproductieve gezondheidszorg voor deze groep reden tot zorg geeft. Het ontbreekt vrouwen aan voldoende toegang tot informatie en middelen. In het algemeen zien wij dat ongedocumenteerde migranten weinig kennis hebben van het Nederlandse zorgsysteem en hun recht op medische zorg. Daarnaast heeft deze zorg hen ook weinig te bieden wat betreft anticonceptie en abortuszorg.

Vanaf 21 jaar moeten vrouwen zelf betalen voor anticonceptie, en abortus wordt in het geheel niet vergoed voor ongedocumenteerde vrouwen. Hierdoor kunnen ongewenste zwangerschappen ontstaan zonder de mogelijkheid deze af te breken, en worden er kinderen geboren in instabiele situaties. De vrouwen die dit betreft zijn vaak kwetsbaar op allerlei gebieden: zij hebben geen mogelijkheid om een zorgverzekering af te sluiten, geen financiën voor anticonceptie, regelmatig hoge psychische lijdensdruk, vaak geen eigen onderdak (waardoor zij rondzwerven, tijdelijk ergens logeren, in kraakpanden verblijven) en hebben soms zelfs onvoldoende inkomsten voor voeding en andere basisbehoeften.

Schrijnende situatie

Zo hebben we de afgelopen jaren meerdere vrouwen op het spreekuur van Dokters van de Wereld gezien die ongewenst zwanger waren of twijfelden over het al dan niet voortzetten van de zwangerschap. Allen verkeerden in een schrijnende en instabiele situatie. Gemeenschappelijk kenmerk was dat de gangbare abortuszorg voor hen niet bereikbaar was vanwege financiële nood. Het benodigde bedrag van zo’n 450 euro is voor de mensen die wij op onze spreekuren zien, een onbetaalbaar bedrag.


Annette, verloskundige en coördinator van de spreekuren van Dokters van de Wereld:

"Op onze spreekuren zien wij vrouwen in instabiele leefsituaties die ongewenst zwanger zijn. Deze zwangerschappen worden voortgezet bij gebrek aan alternatieven, de vrouwen kunnen de laatste weken van hun zwangerschap in een asielzoekerscentrum verblijven en verdwijnen als de opvang stopt uit beeld. Je vraagt je dan af wat er met deze moeders en baby’s gebeurt. Waar verblijven ze, in welke omstandigheden groeien ze op? Pas kwam er een vrouw met de vraag om anticonceptie. Een hormoonspiraal zou de meest aangewezen vorm van anticonceptie voor haar zijn. Maar hoe kan zij, zonder recht op arbeid en sociale voorzieningen, de benodigde 150 euro opbrengen?"

Wij staan voor het waarborgen van het recht op reproductieve gezondheid, waaronder feitelijke toegang tot anticonceptie en zwangerschapsonderbreking, voor alle vrouwen, wereldwijd en ook in Nederland.