Dokters van de Wereld is blij met de extra maatregelen en het extra geld voor asielzoekers en de doorstroming van statushouders. We hopen dat hiermee een spoedig einde komt aan de mensonterende en medisch volkomen onacceptabele situatie die zich al weken voor de poorten van Ter Apel afspeelt.

De inzet van NGO’s zoals Artsen Zonder Grenzen en Het Rode Kruis binnen onze eigen landsgrenzen is een absoluut dieptepunt. De vreselijke taferelen voor de poorten van Ter Apel zijn niet alleen humanitair onacceptabel, maar voor Dokters van de Wereld medisch zo zorgelijk dat we al weken in nauw contact staan met Artsen Zonder Grenzen en het Rode Kruis. Wij bieden ondersteuning aan de noodinterventies en adviseren over hoe deze mensen onder te brengen binnen ons reguliere zorgstelsel. Dat is het beste en daar hebben mensen recht op.

Jasper Kuipers, directeur van Dokters van de Wereld: “We verlenen zelf noodhulp aan Oekraïners, asielzoekers, statushouders en ongedocumenteerden in gemeentes, en staan in nauw contact met onze collega’s van Artsen zonder Grenzen in Ter Apel. Wij kennen de doelgroep en de samenwerking hierover met de reguliere eerstelijnszorg als geen ander, en roepen het Ministerie van VWS op om de al overbelaste huisartsen in staat te stellen voldoende zorg te bieden aan mensen in en rond de asielopvang.”

Het is aan alle kanten duidelijk dat de huisartsen die de eerstelijnszorg en daarmee de toegang tot de verdere zorg in ons land vormen structureel overbelast en overvraagd worden. Er is een tekort aan huisartsen en er is, zeker sinds corona, sprake van een stapeling aan taken die voor praktijken niet bij te benen is.

De noodzaak voor NGO’s om acute crisishulp en noodhulp te verlenen is dieptragisch. Om te zorgen dat die inzet eindig is, moet er aansluiting gezocht worden op de eerstelijnszorg, waardoor ook toegang tot specialistische zorg ontstaat.

Kuipers: “Wij weten uit jarenlange werkervaring hoe moeilijk het nu al is om te zorgen dat statushouders, asielzoekers en ongedocumenteerden aansluiting vinden bij de reguliere zorg. Daarnaast staan huisartsen echt onder enorme druk. Dit vergt de komende tijd echt een blijvende inzet van het Ministerie van Volksgezondheid.”