Dokters van de Wereld is een samenwerking aangegaan met de Johannes Wier Stichting! Samen zullen we professionals in de zorg beter (laten) informeren over de mogelijkheden om zorg te verlenen aan ongedocumenteerde migranten. Dit is hard nodig, want mensen die in Nederland verblijven zonder geldige verblijfspapieren (ongedocumenteerden), ervaren regelmatig problemen bij het verkrijgen van zorg. Ondanks het bestaan van wettelijke regelingen om de toegang tot zorg voor deze groep te waarborgen is er binnen de zorgsector gebrek aan kennis over het recht op gezondheid van ongedocumenteerden.

Via medische beroepsorganisatie zullen we daarom relevante informatie verspreiden onder hun - in de zorg werkzame - achterban. Daarnaast verzorgen we workshops en presentaties aan professionals in de zorg. De samenwerking richt zich in 2016 op de eerstelijnszorg en de GGZ.

De e-learning cursus ‘Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden’ van de Johannes Wier Stichting en de Zorginfo website van Dokters van de Wereld zijn onderdeel van het informatie aanbod over de mogelijkheden om zorg te verlenen aan ongedocumenteerde migranten.

Meer informatie over het werk van de Johannes Wier Stichting op dit gebied is te vinden via: www.johannes-wier.nl/bijzondere-dossiers/zorg-voor-ongedocumenteerden/

De samenwerking valt binnen het Dokters van de Wereld project Zorgrecht Nederland.

Voor meer informatie of het aanvragen van een presentatie kan contact worden gezocht met Alicia Dibbets via dibbets@johannes-wier.nl