Dokters van de Wereld ziet in Nederland een toenemend aantal vrouwen dat problemen heeft met de toegang tot seksuele en reproductieve gezondheidszorg. Met name ongedocumenteerde vrouwen ervaren een hoge financiële drempel bij het verkrijgen van anticonceptie en abortus. In dit kader organiseerde Dokters van de Wereld in samenwerking met Rutgers op woensdagavond 21 november de expertmeeting ‘Reproductieve gezondheid en kwetsbare groepen’, met sprekers uit binnen- en buitenland. Een fotoverslag.

Sandra Rottenberg opent de Expertmeeting

Arianne de Jong, directeur van Dokters van de Wereld, vertelt over de ervaringen in de praktijk en de aanleiding tot deze campagne.

De eerste spreker

Irma Baltes, Tropenarts en vrijwilliger bij Dokters van de Wereld, beet het spits af met haar ervaringen met ongedocumenteerde vrouwen in Nederland. Zij deelde twee getuigenissen over wat vrouwen overkomt en hoe schaamte een rol speelt. Haar belangrijkste boodschap was dat ongedocumenteerde vrouwen afhankelijk zijn en veel te maken hebben met seksueel -en fysiek geweld. “Huisartsen moeten zich meer bewust worden van deze doelgroep en hun kwetsbaarheden. Ook is het belangrijk dat zij het onderwerp seksualiteit en family planning vaker pro-actief ter sprake brengen tijdens een consult. De vrouwen zijn over het algemeen wel tevreden met de zorg van de huisarts en stellen het op prijs als dit onderwerp besproken wordt, maar zullen het zelf niet snel aansnijden.”

Doctors of the World

An Vanthuyne is als deskundige werkzaam bij onze Britse collega's van Doctors of the World. Zij deelde de cijfers en ervaringen van migranten in Groot-Brittannië. An: “In de UK is toegang tot zorg anders geregeld: anticonceptie en seksuele gezondheidszorg zijn gratis, maar voor de kwetsbare groepen blijven er belangrijke barrières voor toegang tot zorg. Gratis anticonceptie is niet dé oplossing. Voor veel vrouwen zijn er ook ‘competing priorities’ en culturele acceptatieproblemen voor anticonceptie, dit moeten we als zorgverleners ook proberen te begrijpen.”

Het publiek luistert aandachtig.

Rutgers

Vervolgens hield Ineke van der Vlugt van Rutgers een goed verhaal over de cijfers in Nederland. Ineke: "Fertiliteit is ook in belangrijke mate cultureel bepaald. We moeten proberen niet teveel vanuit westers perspectief te willen denken."

Interactie met publiek

Het Team