Juist nu de wereld geconfronteerd wordt met enkele van de ergste humanitaire crises in decennia, zijn hulpverleners zelf steeds vaker doelwit van geweld. Minstens 167 gezondheidswerkers werden gedood en zeker 710 hulpverleners raakten gewond in 2018. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Safeguarding Health in Conflict Coalition waar Dokters van de Wereld onderdeel van is.

De Safeguarding Health in Conflict Coalition documenteerde minstens 973 aanvallen op gezondheidswerkers, gezondheidsfaciliteiten, ziekenvervoer en patiënten in 23 landen. Ten minste 167 gezondheidswerkers kwamen om en minstens 710 raakten gewond. Dit betekent een toename van het aantal gedocumenteerde aanvallen vergeleken met 2017, toen de coalitie 701 aanvallen op hulpverleners rapporteerde.

Israël

De meeste aanvallen op gezondheidswerkers vonden plaats in de door Israël bezette Palestijnse gebieden, gevolgd door Syrië en Afghanistan.

Het rapport constateert ook een toename van aanvallen op hulpverleners die vaccinaties verstrekken, vooral in Afghanistan, de Centraal-Afrikaanse Republiek, de Democratische Republiek Congo, Pakistan, Somalië en Sudan. Deze aanvallen ontnemen mensen toegang tot essentiële gezondheidsdiensten, inclusief cruciale vaccinaties zoals tegen polio. Dat brengt ook het behalen van de wereldwijde doelen voor universele toegang tot medische zorg en waarborgen voor gezondheid in gevaar.

De Coalitie roept de internationale gemeenschap op om gezondheidswerkers en gezondheidsdiensten beter te beschermen. Het rapport bevat aanbevelingen en toont ook voorbeelden van vooruitgang. Zo bevat een VN-resolutie voor bestrijding van terrorisme nu waarborgen voor hulpverleners om onpartijdig te kunnen werken en benoemen internationale organisaties nu duidelijker de daders van aanvallen op hulpverleners en ziekenhuizen. Hoopgevend, maar nog onvoldoende. De coalitie gaat dan ook door om via internationale organisaties en de publieke opinie druk uit te oefenen op staten en andere actoren in gewapende conflicten. Zodat hulpverleners hun werk kunnen doen.