Mensen in de schulden mogen aanvullende verzekering houden

Naar aanleiding van onze mondzorgcampagne heeft Dokters van de Wereld de Tweede Kamer benaderd, om te zorgen dat mondzorg toegankelijk blijft in de schuldhulp.

PERSBERICHT

Iedereen moet zich kunnen verzekeren voor mondzorg, ook de groeiende groep mensen in de schuldhulpverlening. GroenLinks en ChristenUnie willen zorgen dat ook mensen met financiële problemen een aanvullende verzekering kunnen afsluiten. De hele Tweede Kamer stemde vandaag vóór dat voorstel.

Door de coronacrisis komen steeds meer mensen in de schulden terecht. Deskundigen waarschuwen zelfs voor een schuldengolf. Wanneer mensen in de schuldhulpverlening terecht komen en schulden opbouwen bij een zorgverzekeraar, kunnen zij geen aanvullende verzekering nemen, bijvoorbeeld voor fysiotherapie of de tandarts. Zij mogen pas weer een verzekering afsluiten bij de zorgverzekeraar als alle schulden zijn afbetaald.

Dat kan ingrijpende gevolgen hebben, zeggen organisaties als Dokters van de Wereld. Zij zorgen regelmatig voor noodhulp aan mensen die medische problemen hebben, en geen hulp kunnen krijgen.

1,5 miljoen mensen niet naar de tandarts uit geldgebrek

Nu al gaan bijvoorbeeld bijna 1,5 miljoen volwassenen in Nederland vanwege geldgebrek niet, of te weinig, naar de tandarts of mondhygiënist. Wie een ontstoken kies of tandvlees niet laat behandelen, kan rotte tanden, bloedend tandvlees of heftige pijn krijgen. Ontstekingen in de mond kunnen ook tot andere ziektes leiden, zoals hart- en vaatziekten. En ook problemen met eten of slecht slapen als gevolg van pijn.

Bovendien schamen mensen met een slecht gebit zich daar vaak voor, waardoor ze in een sociaal isolement raken. Ze hebben zelfs minder kans om werk te vinden. Alleen al de economische schade door verminderde arbeidsinzetbaarheid, uitkeringskosten en de kosten van ziekteverzuim en minder productiviteit door tandziekten worden door professor Listl van het Radboud UMC becijferd op rond de 3 miljard euro.

Structurele oplossingen nodig

“Onze hulpverleners zien dagelijks de schrijnende gevolgen van verwaarloosde mondzorg. Zo hielpen wij Danny van 24, die door rotte tanden en ontstekingen jarenlang niet kon werken en wekelijks tien pakjes paracetamol gebruikte. Hierdoor vielen zijn nieren uit. Wij hielpen Danny van zijn tandklachten af. Maar structurele oplossingen voor deze mensen zijn dringend nodig”, zegt Jasper Kuipers, directeur Dokters van de Wereld.

GroenLinks en ChristenUnie willen dat het kabinet onderzoekt hoe wet- en regelgeving aangepast kan worden, zodat mensen in de schuldhulpverlening niet direct hun aanvullende verzekering verliezen. De partijen vinden het onacceptabel dat verzekeraars mensen uitsluiten op grond van hun financiële situatie. Mogelijk kunnen zij via de gemeentepolis een aanvullende verzekering krijgen.

Mondzorg is noodzaak

“Mondzorg is geen luxe, maar een noodzaak. Iedereen heeft recht op deze vorm van gezondheidszorg”, zegt Tweede Kamerlid Wim-Jan Renkema. “Het is schrijnend en zorgelijk dat mensen geen hulp durven of kunnen krijgen voor hun klachten, enkel uit geldgebrek. Dat willen we veranderen. Daar gaat ons voorstel over.”

Carla Dik-Faber (ChristenUnie):“Ook mensen in de schuldhulpverlening moeten toegang hebben tot verzekerde mondzorg. Als mensen om financiële redenen niet naar de tandarts kunnen, kan dat niet alleen leiden tot blijvende gezondheidsschade, maar uiteindelijk ook tot duurdere zorg. Dat moeten we voorkomen.”

Zie ook het persbericht op de website van GroenLinks.