Na de brand in vluchtelingenkamp Moria begin september werken onze Griekse collega’s onverminderd hard door om de vluchtelingen op Lesbos bij te staan. De eerste dagen na de brand werden de hulpverleners die al op Lesbos verbleven ingezet. Binnen enkele dagen kregen zij versterking van vrijwillige artsen en ander personeel van Dokters van de Wereld uit andere delen van Griekenland. Tot dusver hebben zij 5000 beschermkits tegen Covid-19 uitgedeeld en 80 mensen met ernstige medische klachten behandeld.

Inmiddels hebben ruim 9000 vluchtelingen een onderkomen gevonden in een nieuw, tijdelijk vluchtelingenkamp op het eiland. In dat kamp is ruimte voor 11.000 mensen. De Griekse overheid wil de capaciteit uitbreiden tot 12.000 inwoners. DvdW Griekenland heeft een medische hulppost ingericht in het kamp en per 1 oktober krijgen we er nog een grote tent bij. Onze hulpverleners screenen bewoners op symptomen van Covid-19, verlenen medische hulp en leggen huisbezoeken af aan bewoners in het kamp. Het merendeel van de bevolking bestaat uit gezinnen met jonge kinderen en ongeveer 200 ouderen en kwetsbare mensen met meerdere aandoeningen.

De leefomstandigheden in het nieuwe kamp zijn verre van ideaal. Er is nog enorm veel werk te doen. Help ons helpen en doneer!