Opnieuw trekken Artsen zonder Grenzen en Dokters van de Wereld aan de bel. Uit het antwoord van het Kabinet op onze noodkreet op 2 september blijkt dat veel asielzoekers die in crisisnoodopvanglocaties verblijven niet medisch zijn onderzocht. Normaal worden medische screenings meteen bij aankomst verricht. Zo wordt bepaald welke zorg mensen nodig hebben en welke huisvesting ze aankunnen. Die screenings laten nu weken, soms zelfs maanden, op zich wachten.

Naar aanleiding van het antwoord van het Kabinet op de noodkreet hebben Dokters van de Wereld samen met Artsen Zonder Grenzen op 4 november een brief gestuurd aan leden van de Tweede Kamer. In deze brief wordt de Kamer opgeroepen het Kabinet op te dragen medische screening plaats te laten vinden voor registratie.

Achterstand

In de rechtszaak tussen VluchtelingenWerk Nederland en de Staat oordeelde de rechter onlangs ook dat alle asielzoekers moeten worden gescreend. Duizenden mensen worden nu zonder enig zicht op hun psychisch en mentaal welzijn heen en weer geschoven tussen crisisnoodopvanglocaties. Deze vorm van opvang werd door dezelfde rechter als ontoereikend en dus als ongezond beoordeeld, ook voor de meest gezonde asielzoeker. De reden voor het achterwege laten van screening: door het haperen van de asielketen is er een maandenlange achterstand in registraties.

Medisch onverantwoord

Het is wrang en zorgwekkend dat de gezondheid van mensen met een asielaanvraag moet wachten vanwege de organisatorische crisis binnen de asielketen. Dat is levensgevaarlijk, medisch onverantwoord en uit het oogpunt van volksgezondheid ronduit risicovol.