Op dinsdag 30 januari stemt de Tweede Kamer over een motie om mondzorg (deels) te vergoeden vanuit het basispakket. Dokters van de Wereld maakt zich al jaren hard om de tandarts terug te krijgen in het basispakket, maar nooit eerder waren we zó dichtbij. Namens 289.000 ondertekenaars van onze petitie 'Mondzorg terug in het basispakket', zullen wij die dag voor de Tweede Kamer staan om Kamerleden op te roepen om vóór te stemmen.

Tijd voor actie

Op dinsdag 30 januari wordt er in de Tweede Kamer gestemd over twee belangrijke voorstellen (moties) over mondzorg. Eén motie roept op om mondzorg volledig te vergoeden in het basispakket, een andere motie stelt voor om voor iedereen een jaarlijkse gebitscontrole te vergoeden.

Sinds de verkiezingen van november 2023 is er voor het eerst een meerderheid in de Tweede Kamer voor het terugbrengen van mondzorg in het basispakket. Nu zowel het demissionaire kabinet als een meerderheid in de Tweede Kamer eindelijk erkent dat er sprake is van mondzorgmijding vanwege de kosten, is het tijd dat de plannen voor een herziening van het basispakket concreet worden gemaakt.

'Idealiter komt mondzorg volledig terug in het basispakket', aldus directeur Jasper Kuipers. 'Maar ook een gebitscontrole zien wij als een eerste stap om mondzorg weer voor iedereen toegankelijk te maken. Op die manier krijgen we in ieder geval de preventie beter op orde en kunnen problemen aan het gebit tijdig worden gesignaleerd, wanneer de herstelkosten nog te overzien zijn.'

Ik sta voor de Tweede Kamer namens de 289.000 mensen die onze petitie ondertekenden. Wij laten deze mensen niet in de kou staan

Anderhalf miljoen mijdt tandarts

Samen met tandarts Yeganeh Hassanzadeh, staat hij op dinsdag 30 januari voor de Tweede Kamer om Kamerleden op te roepen om vóór te stemmen. 'Ik sta daar namens de 289.000 mensen die onze petitie "Mondzorg terug in het basispakket" ondertekenden: mensen die de tandarts niet of nauwelijks meer kunnen betalen. Wij laten deze mensen niet in de kou staan en blijven druk zetten totdat een nieuw kabinet mondzorg opneemt in een nieuw regeerakkoord.'

In Nederland mijden anderhalf miljoen mensen de tandarts omdat ze de kosten niet (meer) kunnen betalen. Verwaarloosde mondzorg leidt niet alleen tot gezondheidsproblemen zoals hart- en vaatziekten, maar zorgt ook voor pijnklachten, arbeidsuitval, maatschappelijk isolement en mentale problemen – met alle financiële gevolgen van dien. De afgelopen jaren vroegen verschillende tandartsen en sociaal-maatschappelijke organisaties, waaronder Dokters van de Wereld, aandacht voor het groeiende mondzorgprobleem in ons land.

Groeiend mondzorgprobleem in Nederland

Het aantal mensen in Nederland dat kampt met achterstallige mondzorg neemt al jaren toe. Dokters van de Wereld biedt noodhulp aan mensen die de tandarts niet kunnen betalen en heeft een netwerk van tandartsen die kosteloos behandelingen uitvoeren. Maar onze hulp blijft een druppel op een gloeiende plaat. Daarom begonnen wij een petitie om mondzorg terug te brengen in het basispakket. Die petitie is inmiddels al meer dan 288.000 keer ondertekend. Laat jij ook je stem horen?

Teken de petitie