De afgelopen weken bent u wellicht net als wij geraakt door de alarmerende berichten in de media over wangedrag van hulpverleners. Net als u zijn wij diep verontrust over de meldingen van misbruik binnen de wereldwijde ontwikkelingssector.

Als directeur raakt me dit enorm: Kan dit bij ons ook? Hebben we onze interne organisatie op orde? En hoe zorg je er voor dat mensen die voor je werken ook echt volgens je ethische principes werken? Het laat me niet los.

Binnen Dokters van de Wereld geldt een helder beleid om misstanden niet te verbergen maar aan te kaarten. De recente berichtgeving was ook voor ons aanleiding om onze eigen procedures en mechanismen nogmaals goed tegen het licht te houden. En dat doen we niet alleen in Nederland. Ook het internationale Médecins du Monde netwerk, waar Dokters van de Wereld onderdeel van is, heeft hier aandacht voor.

We realiseren ons dat menselijk goed doen en falen niet alleen door papierwerk opgelost kan worden. We moeten blijven investeren in een cultuur waarin we onze ethische principes naleven en waarin mensen zich veilig voelen, elkaar durven aan te spreken op gedrag en melding durven en kunnen maken. En we zullen krachtig optreden tegen diegenen die onacceptabel gedrag vertonen. Het is onacceptabel dat hulpverleners misbruik maken van hun positie. Dat maakt hulpbehoevenden onnodig nog meer kwetsbaar en het schaadt het vertrouwen in wat we doen, waar we voor staan en wie we zijn als sector.

Zelf heb ik de afgelopen jaren in veel landen op verschillende projecten gewerkt voor Dokters van de Wereld. Ik heb vele bevlogen collega’s gezien die in de meest zware omstandigheden werken aan een betere wereld. The good ones. Zij moeten vooral doorgaan met hun goede werk. Want het is nog steeds zo, dat de wereld hulpverleners nodig heeft. Ik hoop dat ik hen, ook namens u, een hart onder de riem mag steken zodat zij doorgaan met het belangrijke werk dat zij doen wereldwijd.

Arianne de Jong

Directeur Dokters van de Wereld