Om seksueel en gender gerelateerd geweld binnen migrantengemeenschappen in Nederland te bestrijden, hebben de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en Dokters van de Wereld Nederland een project gestart.

Veel migranten waaronder vluchtelingen kunnen vormen van seksueel en gender gerelateerd geweld hebben meegemaakt. Exacte data ontbreken, maar volgens schattingen heeft meer dan 50 procent (!) van de migranten een vorm van gender gerelateerd geweld ondervonden. Dat kan gebeurd zijn in het land van herkomst, tijdens hun reis of na aankomst in Nederland. Dit is nooit hun schuld.

Passende zorg vinden

Het is een traumatische ervaring, waarna de weg naar passende zorg niet altijd makkelijk is. Deze mensen zoeken vaak geen hulp om verschillende redenen. Omdat ze zich schamen, taalproblemen hebben, vrezen voor stigma, of om familie-eer te schaden.

Project Samen

In navolging van eerdere projecten om gender gerelateerd geweld te bestrijden en zorg toegankelijk te maken, voeren we nu een project uit samen met de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM Nederland). Binnen het project met de naam SAMEN doen we het volgende:

  • We leiden cultuurmediators op die slachtoffers en zorgprofessionals aan elkaar gaan koppelen. Dokters van de Wereld werkt in de Zorgcafés al veel langer succesvol met vrijwillige cultuurmediators. Zij zijn de essentiële tussenpersonen voor mensen met migratieachtergrond en vaak hebben zij ook affiniteit met de zorg.
  • Met medische en GGZ-vrijwilligers bieden wij psychosociale ondersteuning aan migranten in hun moedertaal. Tevens zetten wij METS (Method for the Empowerment of Trauma Survivor, red.) in voor groepsgewijze psychosociale ondersteuning. Deze methode biedt migranten met gender gerelateerd geweld toekomstperspectief en geeft hen het gevoel dat ze de controle weer in handen hebben. Dat is belangrijk omdat mensen met een migratieachtergrond niet altijd de weg naar passende zorg vinden na gender gerelateerd geweld. Dat kan grote gevolgen hebben op hun gezondheid en integratie in Nederland.
  • We trainen professionals op bespreekbaar maken van gender gerelateerd geweld bij migranten om de zorg- en welzijnssector in Nederland te versterken. De trainingen staan in het teken van culturele sensitiviteit en het signaleren van gender gerelateerd geweld ervaringen bij migranten
  • We zorgen voor kennis- en informatie-uitwisseling tussen relevante partijen in Nederland. Overheden, ngo’s, migrantenorganisaties, stichtingen en andere maatschappelijke organisaties in Nederland kunnen meer betekenen voor de slachtoffers met een migratieachtergrond als zij elkaar weten te vinden en met elkaar samenwerken. Daarom organiseren we bijeenkomsten voor partijen op alle niveaus.

Meer informatie of iemand doorverwijzen?

Wil je meer weten over dit project of iemand doorverwijzen? Neem dan contact op met Dokters van de Wereld op T 06-82 042 445.