De beelden van de mensonterende taferelen in Ter Apel zijn uit de media verdwenen. De mensen zijn verspreid over het land naar nog meer zogenoemde crisisnoodopvanglocaties. Daar dreigen nieuwe gaten in de zorg voor deze mensen. Overbelaste huisartsen in gemeenten lijken de medische zorg voor deze mensen over de schutting geworpen te krijgen, net als afgelopen maanden. Samen met Artsen zonder Grenzen roept Dokters van de Wereld de minister van Volksgezondheid op een rol te pakken in deze crisis.

In het asielakkoord komt medische zorg summier aan bod. Op welke manier medische zorg in de praktijk gewaarborgd wordt, is onduidelijk. In veel gemeenten is tot nu toe onvoldoende capaciteit om vanuit de GZA of de GGD een adequate coördinerende of ondersteunende rol te spelen. Daarnaast is de bestaande druk op huisartsen al enorm. Bovendien liet de zorg in de crisisnoodopvanglocaties al te wensen over. Begin vorige maand schreef de Inspectie Gezondheidszorg dat “het organiseren van volwaardige medische zorg op de crisisnoodopvanglocaties maar heel moeizaam van de grond komt.”

Voldoen aan de zorgvraag in gemeenten

Mensen die in crisisnoodopvanglocaties moeten leven, vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten en niet het COA. Daarom vinden Artsen zonder Grenzen en Dokters van de Wereld dat de minister van VWS een rol moet pakken in deze crisis. De minister moet erop toezien dat op elke crisisnoodopvanglocatie medische zorg kan worden geleverd in overleg met lokale zorgverleners. Nu is er geen duidelijkheid over waar huisartsen met de kosten van zorg naartoe moeten. Er moet een duidelijke taakverdeling komen tussen Gezondheidszorg Asielzoekers (GZA), de lokale GGD, huisartsen, crisisnoodopvanglocaties en maatschappelijke initiatieven. Alleen door een coördinerend en ondersteunend optreden van de minister kunnen we gezamenlijk in gemeenten aan de zorgvraag van deze mensen voldoen. Verder zijn zaken als toegang tot medische dossiers niet geregeld. Hierdoor komen de kwaliteit en continuïteit van zorg in gevaar.

Steun deze noodkreet

Artsen zonder Grenzen en Dokters van de Wereld schreven een brief aan minister Ernst Kuipers en staatssecretaris Eric van der Burg, waarin we pleiten dat de minister een rol te pakt in deze crisis. Klik hier om onze noodkreet te ondersteunen. En klik hier voor de brief.