“Dit mag een ander kind nooit meer overkomen”

De tweejarige Ewa kreeg geen gehoorimplantaten, omdat haar familie nog geen verblijfsstatus had. Vier jaar later kan zij daardoor niet goed horen en spreken. Dat schrijft de Kinderombudsman in het rapport Waar geen wil is, is geen weg “Dit mag een ander kind nooit meer overkomen”, schrijft de Kinderombudsman. Dokters van de Wereld is verontwaardigd over deze misstand en sluit zich bij deze boodschap aan.

Ewa is is de dupe van gebrek aan afstemming tussen vreemdelingenbeleid en de zorg. Want ook kinderen zonder vaste verblijfsstatus hebben recht op zorg. Zij is een jaar als haar ouders met het gezin naar Nederland vluchten. Haar ouders merken hier gaandeweg dat het kind niet kan horen. Op haar tweede wordt vastgesteld dat zij gebaat zou zijn bij een behandeling met gehoorimplantaten. Op die leeftijd heeft Ewa nog reële kansen op een goede ontwikkeling van gehoor en taal. Ieder Nederlands kind met dezelfde aandoening kan deze behandeling krijgen. Echter, ziekenhuizen willen haar niet opereren vanwege de kosten en haar onzekere verblijfssituatie, en de overheid ziet geen reden het kind verblijfsrecht te geven. Enige jaren later krijgt het gezin toch een verblijfsvergunning en wordt Ewa op haar zesde alsnog geopereerd. Of het haar helpt, is echter zeer de vraag. Omdat ze al ouder is, is de kans groot dat ze niet of niet goed leert horen en spreken.

“Het is vreselijk dat de schade die is veroorzaakt voor dit meisje niet te repareren is. Ik vind dat mijn beroepsgroep en de overheid nu aan zet zijn”, zo vertelt Gerd Beckers. Hij heeft zich als arts jarenlang ingespannen om te zorgen dat Ewa de zorg zou krijgen die zij nodig heeft, en is vrijwilliger voor Dokters van de Wereld.  

Het recht op gezondheid en op ontwikkeling is vastgelegd in internationale verdragen. Dokters van de Wereld strijdt al decennia voor toepassing daarvan. Wij zien dagelijks mensen zonder verblijfsvergunning, ook kinderen, die vergeefs aankloppen bij zorgverleners. Zij weten niet altijd dat iedereen recht op zorg heeft en komen pas in actie na bemiddeling van steunorganisaties zoals

Dokters van de Wereld.  De aanbeveling van de Kinderombudsman om een richtlijn op te stellen om het recht op ontwikkeling en gezondheidszorg van kinderen ongeacht hun verblijfsstatus te waarborgen, juichen wij van harte toe. Bij alle beslissingen die een kind raken, moeten de belangen van het kind goed gewogen worden. Terecht wordt in het rapport de oproep gedaan aan zorgprofessionals en de vreemdelingenketen om samen te zoeken naar oplossingen. Waar een wil is, is een weg!