Dokters van de Wereld wijst op toegenomen aantal vrouwen en kinderen op vluchtroutes

Van alle zwangere vrouwen die op de vlucht zijn, bevalt uiteindelijk ruim de helft zonder enige prenatale zorg. Dat zegt Dokters van de Wereld (Médecins du Monde). De internationale hulporganisatie richt een noodoproep tot de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties die vandaag bijeenkomt om te spreken over de vluchtelingencrisis. Internationale hulpinterventies moeten zich vooral richten op vrouwen en kinderen. Die groep is nu oververtegenwoordigd en daar is ook de medische nood het meest schrijnend, waarschuwt Dokters van de Wereld.

Uit cijfers van de hulporganisatie blijkt dat ruim driekwart (81 procent) van de vluchtelingen geen toegang hebben tot zorg. Belangrijkste reden daarvoor is dat de medische kosten door niemand worden vergoed. Het gevolg is dat een groot deel van de moeders en hun baby’s (54 procent), tot aan het eerste contact met Dokters van de Wereld, geen enkele medische zorg heeft ontvangen.

Seksueel geweld

Een ander opmerkelijk cijfer dat Dokters van de Wereld vandaag bekendmaakt, is het aantal vrouwen dat tijdens de vlucht te maken krijgt met seksueel geweld. Bijna een op de zeven vrouwen (15 procent) die de hulporganisatie heeft ondervraagd, verklaart te maken te hebben gehad met seksueel geweld.

Dokters van de Wereld roept op om, in een wereldwijd gecoördineerde interventie, een medisch vangnet te organiseren waarin de zorg voor vrouwen en kinderen nadrukkelijk de hoogste prioriteit krijgt. De organisatie wijst er op dat vrouwen en kinderen op dit moment het sterkst vertegenwoordigd zijn in de vluchtelingenstromen. Dat is met name het geval in Europa waar nu veel Syrische vluchtelingen aankomen die gezinshereniging zoeken met familieleden die eerder vooruit reisden.

Gecoördineerde aanpak

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties komt vandaag voor het eerst bijeen om de enorme migratie van vluchtelingen en migranten te bespreken. Het doel van de top is om tot een meer humane en gecoördineerde aanpak van de vluchtelingen- en migrantenproblematiek te komen. Dokters van de Wereld hamert bij de assemblee op het belang van toegang tot pre- en postnatale zorg voor zwangere vrouwen, veilige reisroutes naar de bestemming van keuze en goede, menswaardige huisvesting voor alle vluchtelingen en migranten.

Het internationale netwerk van Dokters van de Wereld heeft afgelopen jaar hulp verleend aan vluchtelingen op verschillende punten van hun vluchtroute, het land van herkomst, langs de vluchtroute en in het aankomstland. De vandaag bekendgemaakte cijfers zijn verzameld over het gehele afgelopen jaar in 13 landen tijdens meer dan 90.000 consulten. De consulten hebben plaatsgevonden in België, Nederland, Canada, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Luxemburg, Noorwegen, Spanje, Zweden, Zwitserland, Turkije en Groot Brittannië.