Onlangs wees minister Kuipers van VWS het opnemen van mondzorg in het basispakket van de hand. Zijn redenen daarvoor zijn gezocht en zijn berekeningen incompleet. Dat stelt Dokters van de Wereld in een paginagrote advertentie in het NRC op dinsdag 20 december 2022.

“Zeker 1,5 miljoen mensen gaan niet naar de tandarts vanwege de kosten. Velen van hen hebben pijn, ontstekingen, missende tanden, maar krijgen ook depressies en andere vermijdbare klachten”, zegt directeur Jasper Kuipers van Dokters van de Wereld. “Het verzet van het kabinet tegen het opnieuw opnemen van mondzorg in het basispakket is onbegrijpelijk, omdat we financieel en maatschappelijk momenteel veel duurder uit zijn.”

Toegang mondzorg voor arme mensen

Diverse kabinetten bagatelliseerden de problemen rond mondzorg, totdat minister Kuipers recent toegaf dat er een landelijk probleem is. “Echter, ook uit reactie op Kamervragen of mondzorg niet beter in het basispakket kan worden opgenomen, blijkt politieke onwil”, zegt Jasper Kuipers. “Opname in het basispakket zou de toegang tot mondzorg voor arme mensen niet verbeteren, omdat zij dan eerst hun eigen risico moeten betalen. Alsof ieder mondzorgprobleem met 385 euro is te verhelpen. Bovendien kan het eigen risico ook al aan andere zaken zijn opgegaan.”

Incomplete berekeningen

Verder houdt de minister geen rekening met de economische verliezen die het huidige beleid veroorzaakt. Het Radboudumc becijferde eerder al dat de economische gevolgschade van het huidige mondzorgbeleid meer dan 3 miljard euro bedraagt. Hierbij moet gedacht worden aan productiviteitsverlies, ziekteverzuim en werkloosheid door mondzorgproblemen.

Vermijdbare zorgkosten

Ook ‘vergeet’ de minister keer op keer de kosten van andere (ernstige) gezondheidsklachten die wél worden vergoed. Mondzorgproblemen kunnen namelijk grote invloed hebben op de algehele gezondheid. Onbehandelde ontstekingen kunnen leiden tot orgaanschade. Veel mensen slikken jarenlang grote hoeveelheden pijnstillers. Mensen met ernstige gebitsproblemen raken in isolement en worden depressief. Al deze zorgkosten zijn vermijdbaar als mensen mondzorg hadden gehad.

Premie omhoog?

De premie voor de zorgverzekering zou met 15 euro omhoog moeten, stelt de minister. Jasper Kuipers: “Een premieverhoging is een politieke keuze gezien de enorme mogelijke besparingen. Gaat de premie toch omhoog, dan kan iedereen wél eindelijk naar de tandarts. Dat is heel wat waard en veel goedkoper dan hoe het nu is geregeld.”

Petitie mondzorg terug in het basispakket

Dokters van de Wereld pleit al langer om mondzorg terug in het basispakket te brengen. De petitie hierover is inmiddels door ruim 192 duizend mensen getekend. Klik hier om de mondzorg-petitie te tekenen.

De NCR-advertentie is gedoneerd aan Dokters van de Wereld.