Dokters van de Wereld verwelkomt het recent afgekondigde ‘staakt-het-vuren’ tussen Israël en de bezette Palestijnse gebieden. Tegelijkertijd waarschuwen we via een internationaal statement voor het doorlopende risico op verergering van de humanitaire crisis.

Minstens 30 zorginstellingen in Gaza hebben schade of zijn grotendeels vernietigd, waaronder de Hala Al Shawa-kliniek voor eerstelijnszorg en het centrale COVID-19-testlaboratorium in de Rimal-kliniek in Gaza-stad. Het toch al kwetsbare gezondheidszorgsysteem in Gaza kampt nu, nog méér dan voorheen, met ernstige tekorten aan medicijnen, water en elektriciteit. Zelfs vóór de meest recente agressie leefden de Palestijnen in Gaza met slechts 4 à 8 uur elektriciteit per dag, met 96% van hun water ondrinkbaar en met een vergaande beperking van hun bewegingsvrijheid.

De bombardementen zullen aanzienlijke en langdurige gevolgen hebben voor de geestelijke gezondheid. Dokters van de Wereld betuigt haar solidariteit aan de collega's van gezondheidswerkers in Gaza die zorg zijn blijven verlenen onder deze moeilijke omstandigheden. Vijf medische hulpverleners zijn omgekomen sinds het begin van de escalaties en we betuigen onze oprechte condoleances aan hun dierbaren.

Wij benadrukken dat humanitaire en ontwikkelingshulp niet in de plaats mogen komen voor het aanpakken van de diepere oorzaken van ongelijkheid in de bezette Palestijnse gebieden. Duurzame ontwikkeling kan alleen gedijen als de internationale mensenrechten en het humanitaire recht niet voortdurend worden geschonden.

In lijn met de Health Cluster van de Wereld Gezondheid Organisatie roept Dokters van de Wereld op tot:

1. Het beëindigen van het geweld in de bezette Palestijnse gebieden en het werken aan een situatie waarin Palestijnen hun volledige rechten kunnen genieten, inclusief het recht op de hoogst haalbare gezondheidsstandaard.

2. Het zorgen voor respect en bescherming van burgers en gezondheidszorg, in overeenstemming met het internationaal recht. Gezondheidszorg mag nooit een doelwit zijn.

3. Het toegankelijk maken van humanitaire hulp aan de Gazastrook, zodat er toegang is tot essentiële medische benodigdheden. Bovendien moeten medische teams en humanitair personeel naar binnen kunnen, en moet transport mogelijk zijn van patiënten die buiten de Gazastrook medische zorg nodig hebben.

4. Het ondersteunen van het Palestijnse gezondheidszorgsysteem zodat effectieve humanitaire noodhulp en essentiële gezondheidszorg in stand worden gehouden en versterkt worden. De Health Cluster doet een dringende oproep voor 11 miljoen dollar, zodat essentiële medicijnen en zorg de mensen in het bezette Palestijnse gebied die het nodig hebben, kunnen bereiken.

Lees hier het internationale statement