Dokters van de Wereld roept samen met Defence for Children en andere organisaties op tot een wet met erkenning van het recht op verblijf voor kinderen die vijf jaar of langer in Nederland zijn! Honderden kinderen zijn al meer dan vijf jaar in Nederland zonder verblijfsvergunning. Deze kinderen leven in grote angst en onzekerheid. Angst dat ze teruggestuurd worden naar een land dat ze niet kennen omdat zij hier al jaren wonen, naar school gaan en vriendjes en vriendinnetjes hebben. 

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat uitzetting na een verblijf van vijf jaar in Nederland schadelijk is voor de ontwikkeling van kinderen. Veel mensen denken dat er met de komst van het Kinderpardon in 2013 een oplossing is gekomen. Dat is helaas niet waar. 92% van de kinderen die een beroep doen op het Kinderpardon wordt afgewezen, ondanks dat zij al langer dan vijf jaar in Nederland verblijven nadat zij een verblijfsvergunning hebben aangevraagd.

Per jaar komen er honderden gewortelde kinderen bij aan wie een verblijfsvergunning op grond van het Kinderpardon wordt geweigerd. Uitzetting van deze kinderen is een schending van de kinderrechten. De kinderen en hun rechten moeten weer centraal komen te staan.

Bekijk hier de stem voor kinderen! Stem en erken verblijfsrecht voor kinderen na maximaal 5 jaar!

https://www.youtube.com/watch?v=zdwfzq56SwI

https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=5pbK0IhIPH4