Sinds oktober 2015 verleent Dokters van de Wereld medische noodhulp aan asielzoekers in opvanglocaties in Nederland, in Ter Apel en Heumensoord. De grote toestroom van de winter en het najaar is inmiddels afgenomen. Een update van de huidige situatie.

Met het nieuwe Europese restrictieve beleid voor asielzoekers om naar Europa en Nederland te komen, lijkt het erop dat de instroom aan het dalen is naar ongeveer 450 asielzoekers per week. Mensen worden bij aankomst na een korte registratie meteen doorgestuurd naar een van de opvanglocaties in Nederland. Dat betekent dat het op de EHBO-locatie in Ter Apel momenteel erg rustig is. Toch blijft een minimale bezetting aanwezig om op deze manier stand-by te blijven tot er meer duidelijkheid komt over de nieuwe instroom.

Verhuizen

Dit in tegenstelling tot opvanglocatie Heumensoord, waar allerlei ontwikkelingen zich snel na elkaar opvolgen. Na alle commotie over de conclusies van de Ombudsman en CRM ten aanzien van de grootschaligheid, is besloten om Heumensoord per 1 juni te sluiten en zal na de Nijmeegse Vierdaagse en Paralympics niet meer in huidige vorm gebruikt worden. Begin mei moeten alle bewoners overgeplaatst zijn naar andere COA opvanglocaties in Nederland, dus verhuizingen zijn nu al in volle gang. Ook dat brengt veel onrust met zich mee, omdat mensen afscheid moeten nemen van hun sociale netwerk hier en elders weer een nieuw bestaan moeten opbouwen. Momenteel verblijven ongeveer nog 1800 mensen in Heumensoord. Met deze grote uitstroom neemt ook het aantal bezoeken aan de EHBO-post af, en zal de bezetting in de komende weekenden aangepast worden. Tevens zijn de asielprocedures van start gegaan en hebben mensen hun eerste gehoor bij de IND gehad. De eerste bewoners hebben al eens status gekregen, en worden nu voorbereid op een lang verblijf in een AZC bij gebrek aan woonruimte in de gemeenten.

Goed voorbereid

Zoals in een vorige update genoemd, is er gestart met voorlichting over Gezondheidszorg in Nederland. Dokters van de Wereld werkt inmiddels samen met de GGD Gelderland Zuid, COA en GoViralGo. We hebben in februari een goede start gemaakt met voorlichting over dit onderwerp voor kleine groepen bewoners. Vooraf zijn 18 enthousiaste mensen (studenten van IFMSA regio Nijmegen en vrijwilligers van DvdW) geïnstrueerd om de voorlichting te geven. Zij hebben inmiddels 30 voorlichtingsessies gehouden. In verband met de grote uitstroom worden volgende week de laatste voorlichtingen gehouden. De reacties van de bewoners zijn overwegend positief; mensen begrijpen nu beter waarom er geen antibiotica voorgeschreven wordt en iemand slechts een paracetamol krijgt. Ook is de rol van de verschillende professionals bij het GCA, de huisarts en ziekenhuis duidelijk geworden. Ondanks dat de voorlichting pas na 5 maanden wordt gegeven, lijkt het een welkome aanvulling op een goede voorbereiding voor als men straks in de gemeente woont. Nogmaals hartelijk dank naar alle partnerorganisaties en voorlichters die het mogelijk hebben gemaakt om dit project uit te voeren. In de nabije toekomst zullen we kijken hoe deze voorlichting ook op andere locaties gegeven kan worden.

Met het afschalen van de inzet op de EHBO-posten, richten we ons nu op psychosociale zorg voor asielzoekers die meer zorg en aandacht nodig hebben om te kunnen dealen met alle spanning en stress die deze periode veroorzaakt. De noodzaak hiervan wordt duidelijk aangetoond in het rapport van de Gezondheidsraad aan VWS. We hopen hier de volgende maand iets meer over te kunnen meedelen.