De hulpverleners van Dokters van de Wereld werken natuurlijk hard door tijdens de Coronacrisis. Het RIVM en de regering benadrukken de afgelopen week terecht dat we alleen samen door deze crisis komen. Wij strijden al jaren voor toegang tot zorg voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. De zorg die we bieden is harder nodig dan ooit. Samen is iederéén. De huidige omstandigheden zijn moeilijk, maar een voordeel is dat er ook samenwerkingen ontstaan die er anders niet zouden zijn. We staan in nauw contact met meerdere gemeentes en leveren zo veel mogelijk maatwerk. Zo stonden we laatst onverwacht voor een hotel in Scheveningen waar de eigenaar ondanks al zijn eigen zorgen toch het hele hotel aan daklozen had aangeboden. 

Toch wordt het steeds moeilijker voor de kwetsbare mensen die wij zien om de zorg te krijgen die ze nodig hebben. Zo werden afgelopen week twee mensen geweigerd bij een ziekenhuis. Ze kwamen niet langs een vorm van triage. Uiteindelijk zijn ze toch opgenomen en behandeld na een telefoontje van Dokters van de Wereld. We vrezen dat dit een serieus probleem gaat worden, heel schrijnend.

Zorgbus

Met de Zorgbus zijn we in Amsterdam de afgelopen twee weken vier hele dagen op pad geweest. We bieden medisch spreekuren bij de drie vaste nachtopvang locaties in de stad en bij een tijdelijke nachtopvang in de Sporthallen Zuid en een mede op ons advies door de gemeente gehuurd hostel in Amsterdam Zuidoost dat nu met name wordt ingezet voor kwetsbare mensen. De samenwerking met de GGD en de veiligheidsregio verloopt prettig.

Onze artsenpool wordt echter wel kleiner. Steeds meer dokters worden opgeroepen om op de zogenoemde Covid-units te gaan werken of op de intensive care-afdelingen. Dat slaat een flinke bres in ons bestand. Gelukkig zijn er via Artsen zonder Grenzen twee artsen de komende weken beschikbaar en ook twee andere doktoren zijn inmiddels ingewerkt en doen spreekuren in de Zorgbus.

Voorlichting over Corona

Op verzoek van de gemeente Amsterdam geven we tijdens onze bezoeken op de verschillende locaties ook voorlichting over het Coronavirus. Sinds afgelopen week rijden er twee medische studenten mee met de Zorgbus die informatie geven over het virus. Ook hebben we een Portugees sprekende huisarts bereid gevonden om telefonisch spreekuur te doen voor een groeiende groep Braziliaanse mensen die alleen Portugees spreken.

Op iedere locatie helpen we gemiddeld tussen de twintig en veertig personen. Meestal zitten daar enkele mensen tussen (minder dan vijf) die mogelijk met het Coronavirus besmet zijn. Wij spreken alleen diegenen die zichzelf melden. We onderzoeken hen aan de hand van een aantal vragen, checken of ze koorts hebben en doen een ademhalingstest. Bij enig vermoeden nemen we direct contact op met de GGD.

Dinah, een van onze vrijwillige artsen, bood afgelopen week zorg bij de tijdelijke opvang in Amsterdam Zuid. “Je merkt dat de mensen veel zorgen hebben. Het is voor daklozen veel moeilijker om aan social distancing te doen. We hebben veel voorlichting gegeven over Corona. Zelf zag ik vier mensen met meerdere symptomen van Corona. Gelukkig hebben we goed contact met de GGD die deze mensen in zulke gevallen komt bezoeken voor verder onderzoek.”

Afgelopen week is een aantal mensen in isolatie geplaatst. We hebben met de GGD afgesproken dat zij aan ons doorgeven wie in isolatie gaan, zodat we hen een dag later kunnen bellen ter ondersteuning. Het is voor mensen met bijvoorbeeld een posttraumatische stressstoornis namelijk heel moeilijk om in quarantaine te zitten.

Psychologisch spreekuur

Het aantal mensen met psychische klachten stijgt helaas. We zijn dan ook druk bezig om ons team psychologen op te schalen zodat we nog meer online en telefonische consulten kunnen geven. Dat lukt aardig gelukkig. We hebben inmiddels een telefonisch spreekuur en houden ook digitaal contact met mensen. Zo hebben onze psychologen deze week al een fors aantal online consulten gedaan. Dat werkt best goed. Nieuwe psychologen bieden we een training over online consulten, hiervoor hebben we een document gemaakt en een programma opgezet.

Sommige mensen bereiken we helaas niet meer en verliezen we uit het oog. Over een aantal maken we ons zorgen. Binnen zitten in een opvanglocatie is geen feestje en veroorzaakt stress en onderlinge conflicten.

We proberen kwetsbare doelgroepen zoveel mogelijk in beeld te hebben en houden door organisaties zoals ASKV, Vluchtelingenwerk en Amsterdam City Rights te vragen zorgelijke gevallen bij ons te melden. Ook bij de Haagse opvang- en ondersteuningsorganisaties hebben we dit verzoek gedaan en zijn ons spreekuur en online psychologische counseling bekend. In Rotterdam hebben we ons bij de Pauluskerk gemeld.