Deze week schreven zorgverleners in Nederland een gezamenlijke brandbrief aan het Kabinet waarin zij hun zorgen uiten over de enorme omvang van het humanitaire lijden in Gaza. De brandbrief is een initiatief van het Gaza Global Surgery Response – een internationaal collectief van medisch specialisten – en ondertekend door verschillende medische organisaties waaronder Dokters van de Wereld.

'Humanitaire catastrofe'

In de brandbrief schrijven professionals vanuit de chirurgie, verloskunde, verpleging, trauma, anesthesie en intensieve zorg geschokt te zijn over de verwoeste gezondheidszorg in Gaza. Ook zijn zij ontsteld over de afwezigheid van bescherming van medische missies ten tijde van oorlog.

‘Met diepe droefenis en ongeloof kijken we machteloos toe hoe deze humanitaire catastrofe zich voor onze ogen ontvouwt. De medische zorg in Gaza is in een hachelijke en uitzichtloze toestand beland. […] In het belang van de menselijkheid die wij als mensheid met elkaar delen, eisen wij, ondergetekenden, de erkenning en naleving van het recht op toegang tot zorg als een fundamenteel mensenrecht voor de burgerbevolking van Gaza.’

Het collectief van zorgverleners doet ook een dringend beroep op het Nederlandse Kabinet om verder verlies van burgerlevens aan beide zijden te voorkomen en om, via humanitaire en diplomatieke middelen, bij te dragen aan een onmiddellijk staakt-het-vuren. 

Foto: Mohammed Zaanoun