Vooral de groep migranten leeft soms in een kwetsbare positie. Er is vaker sprake van seksueel geweld of uitbuiting. Ook kunnen culturele opvattingen een rol spelen. Er rusten vaak taboes rondom seksualiteit en een HIV diagnose kan grote sociaal-maatschappelijke consequenties hebben.

Tevens vormen de onbekendheid met het Nederlandse zorgsysteem en een gebrek aan gezondheidskennis en vaardigheden een grote rol. Hierdoor kan er onvoldoende kennis zijn rondom het voorkomen van SOA’s of duurt het veel langer voor dat iemand de juiste zorg weet te vinden en behandeling krijgt.

Testen is essentieel om HIV-infecties in een vroeg stadium op te sporen en te bestrijden, maar ook om verspreiding van het virus te voorkomen. Het is daarom cruciaal dat iedereen die zich wil laten testen op HIV daar ook de mogelijkheid toe krijgt. Helaas ziet Dokters van de Wereld dagelijks patiënten die moeilijk toegang krijgen tot de reguliere zorg in Nederland.

EU4Health Crossing Countries Crossing Communities

In navolging van eerdere projecten van Dokters van de Wereld om de toegang tot seksuele gezondheid te verbeteren, voeren we nu ook een internationaal project uit in samenwerking met SOA/Aids Nederland, Dokters van de Wereld Griekenland, Positive Voice en BCN Checkpoint

  • Training medisch professionals. We trainen onze vrijwillige zorgprofessionals om de medische kennis rondom seksuele gezondheid te vergroten. Daarnaast bieden we ook trainingen rondom bijvoorbeeld interculturele communicatie.
  • Groepsvoorlichting. Voor migranten is het soms lastig om te weten waar je precies terecht kunt met je vragen of klachten. Ook zijn sommige migranten niet gewend om over hun seksuele gezondheid te praten, weten ze niet wat hun rechten zijn of hebben ze onvoldoende kennis. Tijdens groepsvoorlichtingen bespreken we verschillende onderwerpen.
  • Individuele counseling seksuele gezondheid. Tijdens alle reguliere spreekuren kunnen patiënten terecht met hun vragen of problemen omtrent seksuele gezondheid. Dat kan gaan over klachten die passen bij een SOA maar ook over het gebruik van een condoom of mogelijkheden tot gebruik van PrEP. Vaak verwijzen we de patienten door naar de GGD voor aanvullende zorg.
  • HIV sneltesten. We bieden HIV sneltesten aan. Met deze test is binnen 20 minuten duidelijk of iemand een mogelijke HIV infectie heeft. Om deze diagnose te stellen is altijd een doorverwijzing naar de GGD nodig.
  • Outreach. Niet alle migranten weten de weg naar de spreekuren te vinden. Om deze reden werken we nauw samen met verschillende organisaties om de benodigde voorlichting en zorg op locatie aan te bieden.
  • Versterking samenwerking met publieke gezondheid. In theorie heeft iedereen toegang tot publieke gezondheidszorg (GGD) maar in praktijk blijkt dat deze zorg niet voor iedereen makkelijk toegankelijk is. We werken aan versterking van samenwerking met de verschillende GGD’en zodat migranten makkelijker verwezen kunnen worden en de zorg beter aansluit.
  • Uitwisseling kennis en expertise. We werken binnen dit project ook nauw samen met organisaties uit Griekenland en Spanje. Middels de uitwisseling van praktijkvoorbeelden proberen we elkaars kennis te vergroten. Tevens dragen we bij aan een e-learning die voor alle zorgverleners gratis te volgen is en organiseren we netwerkbijeenkomsten.

Meer informatie

Het project EU4Health Crossing Countries Crossing Communities wordt mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie, GGD Amsterdam en AHF Nederland.

Heb je nog vragen?
Coördinator SRG programma
Lisa Vliegenthart
Bel of mail me als je meer wilt weten over de seksuele en reproductieve gezondheidszorg van Dokters van de Wereld.
Doneren

Steun  ons  werk

Baarmoederhalskanker is de op één na meest voorkomende doodsoorzaak bij vrouwen op vruchtbare leeftijd. Daarom willen we met onze Zorgbussen nóg meer vrouwen bereiken. Steunt u ons daarbij? U redt er letterlijk levens mee.