Steeds vaker hebben we problemen om een huisarts te vinden die iemand zonder papieren wil zien. Een van de belangrijkste barrières zijn de administratieve handelingen die huisartsen moeten verrichten om betaald te krijgen voor de geleverde zorg. Het CAK, dat als uitvoeringsorganisatie van de overheid deze financiële regeling beheert, maakt het huisartsen bijna onmogelijk om succesvol een aanvraag tot vergoeding in te dienen. We hebben deze problematiek aangekaart in de nieuwste editie van FarmaMagazine.

Lees hier het artikel in FarmaMagazine: