Psychische problemen komen bij vluchtelingen vaker voor dan bij de algemene populatie van een land. De toegang tot psychische gezondheidszorg is om verschillende redenen voor deze groep echter vaak juist beperkt. Het Zorgcafé van Dokters van de Wereld geeft vluchtelingen op een laagdrempelige en cultuursensitieve manier ondersteuning bij psychosociale problemen en, indien nodig, begeleiding naar eerstelijnszorg.

Methode

Van bezoekers van het Zorgcafé werden in het gehele jaar 2019 gegevens verzameld en geanalyseerd. Via logistische regressieanalyse bepaalden wij welke groepen bezoekers een kleinere kans hadden reeds in formele zorg te zijn voor hun hulpvraag.