Schaduwrapportage Verdrag van Istanbul

Dit jaar moet de Nederlandse overheid voor de eerste keer rapporteren onder het Verdrag van Istanbul, voluit: Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag heeft de coördinatie van de schaduwrapportage op zich genomen. Woensdag 31 oktober 2018 is de definitieve Istanbul schaduwrapportage “Joining forces to break the circle of violence against women” naar het Grevio Comité gestuurd (‘GREVIO is de onafhankelijke deskundige instantie die verantwoordelijk is voor het toezicht op de uitvoering van het Verdrag van de Raad van Europa inzake de voorkoming en bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld).

Dokters van de Wereld ondertekende deze schaduwrapportage.

VN Vrouwenverdrag

Link naar pagina met rapport

Dokters van de Wereld Schaduwrapportage Verdrag van Istanbul

Deel dit artikel

Dokters van de Wereld | Nieuwe Herengracht 20 | 1018 DP Amsterdam
Privacy & Cookies | IBAN: NL82INGB 0000 0049 46 | RSIN: 807110917