Zorgcafé als nulpuntvijfde-lijns zorg

Psychische problemen komen bij vluchtelingen vaker voor dan bij de algemene populatie van een land. De toegang tot psychische gezondheidszorg is om verschillende redenen voor deze groep echter vaak juist beperkt. Het Zorgcafé van Dokters van de Wereld geeft vluchtelingen op een laagdrempelige en cultuursensitieve manier ondersteuning bij psychosociale problemen en, indien nodig, begeleiding naar eerstelijnszorg.

Methode
Van bezoekers van het Zorgcafé werden in het gehele jaar 2019 gegevens verzameld en geanalyseerd. Via logistische regressieanalyse bepaalden wij welke groepen bezoekers een kleinere kans hadden reeds in formele zorg te zijn voor hun hulpvraag.

Download hier het manuscript

Dokters van de Wereld Zorgcafé als nulpuntvijfde-lijns zorg [PDF]

Deel dit artikel

Dokters van de Wereld | Nieuwe Herengracht 20 | 1018 DP Amsterdam
Privacy & Cookies | IBAN: NL11 ABNA 0491 7178 06 | RSIN: 807110917