2016 was voor Dokters van de Wereld een bewogen jaar. Letterlijk. Want Dokters van de Wereld komt steeds meer in beweging. We waren dit jaar niet alleen hulpverlener, maar ook onderzoeker, pleitbezorger, voorlichter en actievoerder.

2016 was het jaar dat we onze eerste Zorgbus inzetten. Met onze spreekuur post op wielen hielden we afgelopen jaar naast vaste spreekuren in Amsterdam en Den Haag, ook spreekuren op vluchtlocaties. Zo konden we meer migranten helpen toegang te krijgen tot medische zorg. We hebben in 2016 in Nederland meer dan 1400 kwetsbare mensen kunnen helpen.
2016 was ook het jaar dat ons internationale netwerk, in samenwerking met andere organisaties, het patent aanvocht tegen het Hepatitis C medicijn Sofosbuvir. Wereldwijd sterven jaarlijks zo’n 350.000 mensen aan de gevolgen van een Hepatitis C besmetting. Sofosbuvir is een zogenaamd ‘direct antiviraal middel’ dat sinds 2014 wordt gebruikt bij de meeste Hepatitis C behandelingen. Het medicijn zorgde voor een flinke stijging van het genezingspercentage. Maar de prijs is exorbitant hoog, wat niet in verhouding staat tot de werkelijke kosten. Onze lobby om het octrooirecht op deze medicatie aan te vechten, is tot nu toe geslaagd.

Het was ook het jaar waarin de teams van Dokters van de Wereld opnieuw alles op alles zetten om kinderen in ontwikkelingslanden met aandoeningen zoals een hazenlip, te opereren. En daarmee een toekomst te geven. In totaal voerden we 352 operaties uit. Daarnaast gingen we dit jaar van start met het trainen van lokaal ziekenhuispersoneel, zodat zij in de toekomst zelf patiënten kunnen opereren als ons team weer weg is. Algemeen directeur Arianne de Jong: “Goede zorg begint bij het hart. Bij ons hart. Als medische mensenrechtenorganisatie raakt het ons diep dat we de kennis en kunde hebben onnodige pijn te voorkomen. Maar dat regels, wetgeving en tekorten in middelen en mankracht een beperking vormen in het waarborgen van het recht op zorg voor ieder mens. Wij willen ongelijkheid opheffen. Met zijn allen kunnen we dat bereiken.” Dokters van de Wereld is ontzettend dankbaar voor de massale steun van donateurs. Zonder hun hulp hadden we ons werk niet kunnen doen!