Onderaan deze pagina kunt u het jaarverslag voor 2018 downloaden. We kijken terug op een jaar waarin we veel mensen, die bij Dokters van de Wereld aanklopten, hebben kunnen helpen met adequate zorg, praktische informatie of een goed gesprek. Toch zien we in ons werk een aantal hardnekkige knelpunten terugkeren. Zo blijven we geregeld vastlopen in het doorverwijzen van mensen naar de reguliere zorg als mondzorg, geestelijke gezondheidszorg of abortuszorg.
Maar we willen meer doen dan alleen verschil maken voor de mensen die we op onze spreekuren zien. Structurele verbetering voor de hele groep, daar ligt de uitdaging voor de komende jaren. In 2018 hebben we al een aantal stappen gezet.
We hebben meer geïnvesteerd in het verzamelen van data en inzichten uit onze spreekuren. Onze analyse, inzichten, conclusies en aanbevelingen gebundeld in de publicatie De deur naar de zorg. Dit rapport toont goed aan waar de schoen wringt in het zorgstelsel en in de praktijk. Dit hebben we ook goed kunnen gebruiken bij onze pleitbezorging naar beleidsmakers, instellingen en het publiek.
Om onze werkwijze aan te scherpen in het aanpakken van knelpunten in de zorg zijn we gestart met campagnematig werken, waarbij het thema seksuele en reproductieve gezondheid als pilot fungeerde. We zien op onze spreekuren ongedocumenteerde vrouwen die hulp vragen bij een ongewenste zwangerschap. Schrijnend, omdat anticonceptie en abortuszorg vaak financieel buiten hun bereik liggen. Waar Nederland voorop loopt bij het bepleiten van het recht van vrouwen overal in de wereld om zelf te kiezen (‘SheDecides’) zit anticonceptie niet meer in het basispakket en wordt abortuszorg voor ongedocumenteerde migranten niet vergoed. Alle reden om toegang tot anticonceptie en abortuszorg op de kaart te zetten en partners, beleidsuitvoerders en politiek te laten bewegen in de richting van structurele oplossingen.

Natuurlijk is er nog veel meer gebeurd in 2018. Met dit jaarverslag hopen we een goed beeld te geven van onze activiteiten en onze ambitie om daarop te willen voortbouwen.
We bedanken al onze vrijwilligers, medewerkers, donoren, de Postcode Loterij en samenwerkingspartners voor hun inzet, steun en het vertrouwen waarmee zij ons werk mogelijk maken.