35 hulporganisaties waarschuwen voor onomkeerbare gevolgen crisis

Het is tien jaar geleden dat de crisis in Syrië uitbrak. Een decennium later zijn de levensomstandigheden van miljoenen Syriërs slechter dan ooit. 35 hulporganisaties, waaronder Dokters van de Wereld, waarschuwen dat het voortdurende conflict onomkeerbare, rampzalige gevolgen zal hebben voor de ontheemde Syriërs en de regio, tenzij de internationale gemeenschap al hun invloed aanwendt om de crisis te stoppen.

In de media is het stil geworden rondom Syrië, toch zijn er nog steeds vele gewelddadigheden en aanvallen op burgers en de openbare infrastructuur. Meer dan 80 procent van de Syriërs leeft in armoede. De voedselonzekerheid voor deze mensen is ongekend hoog. Meer dan 12,4 miljoen mensen hebben onvoldoende te eten, nog eens 1,8 miljoen lopen gevaar daarop. Ruim 12 miljoen Syriërs hebben geen directe toegang tot schoon water en 2,4 miljoen kinderen gaan niet naar school. De Covid-19 pandemie heeft dit menselijk lijden alleen maar verergerd.

Werkloosheid en voedseltekorten

Vitale infrastructuur, zoals ziekenhuizen, scholen, markten, huizen en wegen, zijn tijdens de oorlog beschadigd of vernietigd. Dat wat nog overeind staat wordt gebruikt als schuilplaats voor degenen die door het conflict ontheemd zijn geraakt. Er heerst hoge werkloosheid in Syrië en er zijn steeds vaker brandstoftekorten. Door de dalende waarde van de Syrische pond en stijgende inflatie zijn basisgoederen voor veel mensen onbetaalbaar geworden. Gezinnen worden daardoor gedwongen minder maaltijden op tafel te zetten of het weinige voedsel dat ze hebben te ruilen voor medicijnen.

Vluchtelingencrisis ergste sinds WO II

De vluchtelingencrisis die door het Syrische conflict is ontstaan, is de ergste sinds de Tweede Wereldoorlog. Inmiddels hebben 5,6 miljoen Syriërs hun toevlucht gezocht in buurlanden, 2,5 miljoen daarvan zijn kinderen. 6,2 miljoen mensen zijn gevlucht uit hun woonplaats en verblijven op andere plekken in Syrië. 5,5 miljoen Syrische vluchtelingen en 4,8 miljoen getroffen leden van de gastgemeenschappen hebben humanitaire hulp nodig, terwijl door Covid-19 de armoede en het risico op seksueel gendergerelateerd geweld is toegenomen. De meeste ontheemden hebben weinig wettelijke bescherming en weinig mogelijkheden om in hun levensonderhoud te voorzien. Bijna 580.000 Syrische vluchtelingen hebben dringend hervestiging nodig, een veelvoud van wat er beschikbaar is. De VN waarschuwt dat de behoefte aan hervestiging tot een recordhoogte is gestegen.

Hulp opvoeren

Wij roepen de internationale gemeenschap op om de hulp aan de Syriërs in hun eigen land en aan de Syrische vluchtelingen in de gastlanden op te voeren. Ook roepen wij de internationale gemeenschap op haar verantwoordelijkheid te erkennen om deze vluchtelingen te ondersteunen. Daarnaast moeten de grenzen met Syrië open blijven en de toegang voor humanitaire hulpverlening worden versterkt.

Samen in actie voor betere toekomst Syrië

De door de EU georganiseerde conferentie over de toekomst van Syrië en de regio, op 29 en 30 maart in Brussel, is het uitgelezen moment voor de wereld om te laten zien dat het Syrië niet is vergeten. Om samen in actie te komen en een ​​einde te maken aan het groeiende lijden. We roepen ook regeringen met invloed op de strijdende partijen op om druk op hen uit te oefenen een ​​einde te maken aan dit wrede conflict en miljoenen Syriërs te sparen voor het geweld. Het is essentieel dat we in het vervullen van dringende humanitaire behoeften investeren en in ontwikkeling op lange termijn om veerkracht voor de toekomst op te bouwen. Samen moeten we er voor zorgen dat Syriërs zicht krijgen op een beter leven, met kans op betaald werk, veilige huizen, een goed functionerende openbare infrastructuur, schoon water en hoop voor een betere toekomst. Gebeurt dit niet dan zullen de gevolgen van een decennium van conflict onomkeerbaar zijn.

Ondertekend door:

ACT Alliance

Action Against Hunger

Basmeh & Zeitooneh Relief & Development

Cadus e.V.

CAFOD

CARE International

Caritas Germany

Center for Civil Society and Democracy

Christian Aid

Diakonie Katasrophenhilfe

Dokters van de Wereld / Médecins du Monde

Dorcas

Hurras Network

Humanity & Inclusion

humedica international aid

International Medical Corps

International Rescue Committee

MercyCorps

Orange Organization

Norwegian People’s Aid

Norwegian Refugee Council

Peace Winds Japan

People In Need

Right To Play

Save The Children

SAMS

Solidarités International

Syria Relief

Syria Relief & Development

Terre des Hommes

Terre des Hommes Italia

Trócaire

WeWorld-GVC

War Child

World Vision