Het farmaceutische bedrijf BioNTech heeft bij het Europees Octrooibureau patenten aangevraagd op het coronavaccin Pfizer/BioNTech. Toekenning van deze patenten zou betekenen dat het bedrijf het wereldwijde monopolie op de productie van dit vaccin behoudt. Dat belemmert de wereldwijde vaccinatie, vindt Dokters van de Wereld. Daarom hebben we bezwaar gemaakt tegen deze patentaanvragen.

Dokters van de Wereld voert in het bezwaar aan de dat er geen patent kan worden verleend, omdat het slechts om de toepassing gaat van een bestaande technologie op een nieuw type virus. BioNTech heeft het vaccin tegen Covid-19 snel kunnen ontwikkelen omdat de kennis al beschikbaar was – en massaal werd gefinancierd met belastinggeld. Sinds maart 2020 heeft alleen al de Nederlandse overheid meer dan 917 miljoen euro geïnvesteerd in coronaonderzoek en ontwikkeling van vaccins.

Monopolie belemmert wereldwijde vaccinatie

BioNTech maakte de afgelopen twee jaar meer dan 25 miljard euro winst. Deze gigantische inkomsten zijn mogelijk doordat BioNTech de markt van coronavaccins domineert. Daardoor bepaalt het bedrijf in hoge mate de prijs en de productie van deze vaccins. Dat is een groot probleem voor de wereldwijde vaccinatie. De meeste landen kunnen de vaccins niet betalen. Daarnaast wordt niet alle wereldwijde productiecapaciteiten benut, omdat alleen BioNTech zelf en haar licentiehouders het actieve ingrediënt mogen produceren.

Procedure patentbezwaar

Bij het Europees Patentbureau kunnen patenten pas door derden worden aangevochten nadat ze zijn verleend. Er bestaat de mogelijkheid om via een zogenaamd patentbezwaar van derden te claimen dat niet is voldaan aan de criteria voor patentverlening en de patentaanvraag moet worden afgewezen. Dokters van de Wereld heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.

Teken ons manifest

Patenten op coronavaccins moeten worden vrijgegeven zodat vaccins voor iedereen in de wereld beschikbaar zijn. Tot die tijd loopt de wereldwijde publieke gezondheid gevaar. Teken daarom ons manifest.

Meer informatie

Klik hier als je meer wilt weten over ons bezwaarschrift tegen van de patentaanvragen van BioNTech.

Foto: www.arne-mueseler.com