Afrikaanse leiders verzoeken de Europese Unie (EU) al meer dan een jaar de patenten voor COVID-19 vaccins tijdelijk op te schorten. Op die manier kan de vaccinatiegraad in Afrika worden verhoogd. Dit verzoek stond weer op de agenda tijdens een top tussen de Afrikaanse Unie en de EU op 17 en 18 februari. Dokters van de Wereld steunt de strijd om vaccins beschikbaar te krijgen voor iedereen.

Meer dan 70 procent van de EU-burgers is gevaccineerd, terwijl dit slechts voor 11 procent van alle Afrikanen geldt. Het opschorten van de patenten op vaccins – met zogenaamde ‘TRIPS waiver’ – kan aanzienlijk bijdragen aan het vergroten van de beschikbaarheid van het vaccin in Afrika. Dat is essentieel voor het onder de gezondheid van de mensen daar, voor de bestrijding van de pandemie daar, maar ook om die wereldwijd definitief de baas te kunnen.

Actie blijft uit

De onderhandelingen over de TRIPS waiver worden deze week voortgezet in Genève bij de World Trade Organisation. Dokters van de Wereld vindt dat iedereen recht heeft op zorg, en daarom op vaccinatie. Begin juli en eind november riepen we daarom op om patenten op te schorten. Dat deden we samen met al onze collega’s van het Médecins du Monde-netwerk en tweehonderd andere organisaties. Het blijft nodig ons hiervoor hard te maken, want tot nu ontbreekt het aan actie.

Verdienmodellen

Jasper Kuipers, directeur Dokters van de Wereld: 'Toegang tot vaccins moet zwaarder wegen dan verdienmodellen. Het is een schande dat er onnodig risico’s genomen worden met de gezondheid van mensen in ontwikkelingslanden. Dit geldt voor de volksgezondheid daar, maar ook hier, omdat de pandemie zich op deze wereldwijd blijft voorslepen. De lage vaccinatiegraad betekent immers een extra risico dat mutaties kunnen blijven ontstaan en zich kunnen blijven verspreiden.'

Foto: Layla Aerts/ MdM Belgium