Dokters van de Wereld roept samen met 24 andere noodhulp- en mensenrechtenorganisaties de internationale gemeenschap op om prioriteit te geven aan een staakt-het-vuren en humanitaire hulp over land, in plaats van in te zetten op luchtdroppings en zeeroutes.

Noodhulp over land noodzakelijk

Onlangs kondigden een aantal staten aan om een zeeroute vanuit Cyprus naar Gaza te openen die pas over enkele weken volledig operationeel zal zijn. Maar zendingen over zee zullen te maken krijgen met dezelfde obstakels waarmee hulpkonvooien over land worden geconfronteerd: weigering van toegang, buitensporige wachttijden bij controleposten en aanhoudende onveiligheid. Daarom zal de oprichting van deze zeeroute de humanitaire catastrofe in Gaza niet veranderen, tenzij het wordt gecombineerd met een onmiddellijk staakt-het-vuren en een volledige, onbelemmerde toegang tot Gaza.

Ook luchtdroppings zijn bij lange na niet toereikend om in de gigantische behoeften van 2,3 miljoen Gazanen te voorzien. Een konvooi van vijf vrachtwagens heeft de capaciteit om ongeveer honderd ton levensreddende hulp te vervoeren, luchtdroppings slechts een paar ton. Luchtdroppings kunnen daarnaast ook extreem gevaarlijk zijn voor burgers die hulp zoeken: er zijn meldingen van ten minste vijf personen die zijn omgekomen door vallende hulppakketten in Gaza. 

Dreigende hongersnood

Al maandenlang woedt er een enorme voedselcrisis in de Gazastrook: voedselhulp komt het gebied nauwelijks in en markten functioneren niet meer als gevolg van de bombardementen. Ten minste 20 kinderen overleden onlangs aan ernstige ondervoeding, uitdroging en aanverwante ziekten. De VN waarschuwt dat op korte termijn een hongersnood dreigt. Ook het gezondheidssysteem is zo goed als vernietigd, te midden van uitbraken van ziekten en duizenden gewonden.

Humanitaire hulp uit de lucht of over zee moet worden gezien als een tijdelijke aanvulling op het vervoer over land en kan door de internationale gemeenschap niet worden gepresenteerd als een vervanging daarvan. Alleen een onmiddellijk en permanent staakt-het-vuren en een ongehinderde, veilige toegang via alle grensovergangen tot de Gazastrook kunnen deze humanitaire catastrofe stoppen. Dokters van de Wereld roept staten daarom op om hun primaire verantwoordelijkheid te nemen en hun invloed in te zetten om juist dat te bewerkstelligen.