Het team van Dokters van de Wereld heeft de afgelopen drie maanden keihard doorgewerkt. Terwijl het land half maart tot stilstand kwam werd de situatie van ongedocumenteerden en andere kwetsbare mensen steeds schrijnender. Het was van groot belang dat zij zo snel mogelijk een dak boven hun hoofd kregen en voorlichting over het coronavirus. Mede dankzij de samenwerking met organisaties als de GGD, reguliere zorgverleners en de gemeente Amsterdam is er veel bereikt in de periode maart tot en met mei.

De hulpverlening van Dokters van de Wereld werd snel opgeschaald en aangepast. Voorlichting over het coronavirus en het opsporen van besmettingen hadden daarbij prioriteit. Om de doelgroep te bereiken was de Zorgbus onmisbaar. Het aantal busritten werd uitgebreid en de spreekuren op de locaties verlengd. In totaal hebben zeven medische vrijwilligers 80 spreekuren verzorgd op verschillende locaties in de stad. Naast de reguliere plekken werden ook de extra nachtopvanglocaties in de stad bezocht.

Screening en triage

De medische vrijwilligers hebben in Amsterdam in totaal 455 fysieke en 172 telefonische consulten gegeven. Het merendeel van deze cliënten was ongedocumenteerde vluchteling. Vijftien mensen zijn naar de GGD doorverwezen met symptomen van het coronavirus. Naast screening en triage is er ook in verschillende talen voorlichting over corona gegeven. “Het doorverwijzen van mensen met coronaverschijnselen naar de GGD is een hele klus”, vertelt Annette Hoogerbrugge, programmamanager Zorgrecht. “Het vraagt om veel persoonlijke begeleiding, wat moeilijk is op dit moment. Gelukkig worden we bijgestaan door creatieve dokters die goed meedenken en hun eigen netwerk aanboren.”

Psychosociale hulp

De onzekerheid en angst voor het coronavirus en veroorzaakte veel stress bij ongedocumenteerden en andere kwetsbare mensen. De intelligente lockdown maakte het dagelijkse leven extra moeilijk voor hen. De vraag naar psychosociale counseling nam dan ook toe. Van maart tot en met mei hebben vrijwillige psychologen 263 consulten gegeven aan 80 personen. Fysiek en op afstand. De omschakeling van face to face consulten naar telefonisch en online werd snel gemaakt. Om de pso-vrijwilligers daarin te ondersteunen werd, ook in korte tijd, een training ontwikkeld. Ook Petra Wisse, initiator en coördinator van het Zorgcafe, beaamt een toenemende vraag. Het Zorgcaféteam staat 5 dagen per week per week telefonisch bereikbaar: “Mensen kunnen ons bellen als ze een luisterend oor en ondersteuning nodig hebben.”

Vrijwilligers

Zonder onze vrijwilligers was al deze hulp niet mogelijk geweest. 15 medisch vrijwilligers, samen met vrijwillige chauffeurs en 20 pso-vrijwilligers hebben de medische en psychosociale zorg verzorgd. Zij werden daarbij geholpen door zes cultuur coaches die de cliënten ondersteunden in hun eigen taal.

De behoefte aan extra artsen, chauffeurs, psychologen, sympathisanten en donateurs is groot. De werving van vrijwilligers ging dan ook gewoon door, met succes. We hebben 19 nieuwe vrijwilligers verwelkomd in de maanden maart tot en mei.

Samenwerking

Samenwerking met de reguliere zorgverlening, lokale en landelijke overheid andere organisaties is cruciaal om de kwetsbaren in onze samenleving te helpen. Onze zorgverleners hebben de afgelopen drie maanden 1200 huisartsen en andere medische professionals benaderd voor advies en doorverwijzing van patiënten. Omgekeerd wisten 132 professionals onze helpdesk te vinden en konden we hen van dienst zijn met advies en informatie. Mooi om te zien wat er mogelijk is als alle betrokken partijen de handen ineenslaan.

Download hier het volledige overzicht van alle cijfers van het Covid-19 responsplan maart-mei.