De enorme toestroom van vluchtelingen op de Griekse eilanden heeft een rampzalig effect op de humanitaire situatie. Toegang tot de vaak hoognodige medische zorg is zeer beperkt of geheel afwezig. De eilanden zijn daarnaast niet toegerust voor de opvang van de vele tienduizenden mensen en basale levensvoorzieningen, zoals voedsel, kleding, dekens en sanitair, ontbreken. Onmiddellijke actie is daarom essentieel. Dokters van de Wereld steunt haar zusterorganisatie in Griekenland financieel en stuurt extra medisch en niet-medisch personeel om de situatie het hoofd te bieden. Lees meer over de situatie, onze hulpverlening en over wat jij kunt doen om te helpen.

Huidige situatie

Sinds het begin van het jaar zijn er meer dan 160.000 vluchtelingen aangekomen in Griekenland, met name in Lesbos, Chios en Samos. Meer dan 60% is gevlucht uit Syrië, daarnaast ook velen uit Afghanistan, Somalië en Irak. Veel mensen komen ziek of getraumatiseerd aan als gevolg van de reis of door gebeurtenissen in het land van herkomst. Met name kwetsbare groepen als kinderen, zwangere vrouwen, (chronisch) zieken en ouderen lopen door het enorme tekort aan basale levensvoorzieningen een groot risico. Mensen slapen onbeschut op straat, hebben vrijwel niks te eten en medische zorg ontbreekt. Door de enorme druk die de toestroom op het eiland legt, ontstaan er spanningen tussen de vluchtelingen en de lokale bevolking wat onlangs resulteerde in rellen op het eiland Lesbos.

Interventies van Dokters van de Wereld Griekenland

Lesbos

Met behulp van een team van twee artsen, twee verpleegsters, een psycholoog, een maatschappelijk werker en twee vertalers biedt het Dokters van de Wereld team hulp aan vluchtelingen die aankomen bij de Griekse Aankomst Dienst. Gezamenlijk bieden ze gezondheidsscreenings, eerste hulp, psychosociale ondersteuning en humanitaire hulp zoals voedsel, kleding, dekens en hulpkits (gynaecologische, hygiëne-,en babykits).

Daarnaast heeft het Griekse Dokters van de Wereld team besloten de activiteiten op te schalen in het vluchtelingenkamp dat is ontstaan in Kara Tepe, 3 kilometer ten noorden van het stadscentrum. Met behulp van medische vrijwilligers bezoekt de mobiele unit zowel het kamp als andere gebieden in Lesbos om basale medische hulp te bieden aan de migranten. Aanvullend worden er hulpkits uitgedeeld.

Chios

Vluchtelingen ontvangen in het screeningscentrum in Mersinidi medische hulp. Onze hulpverleners doen gezondheidsscreenings, bieden eerste hulp en verstrekken medicijnen en humanitaire hulpgoederen.

Om de enorme behoefte aan medische zorg het hoofd te bieden, zullen de activiteiten ook hier worden opgeschaald. Er is met name behoefte aan medisch specialisten; deze worden momenteel geworven. De verspreiding van humanitaire hulpgoederen, die hoognodig zijn om gezondheid te kunnen waarborgen, zal eveneens worden opgeschaald.

Ondersteunende activiteiten Dokters van de Wereld Nederland

Dokters van de Wereld steunt vanuit de pijler ‘Solidariteitsplan Zuid-Europa’ haar Griekse zusterorganisatie met financiële middelen. Met deze inkomsten heeft de Griekse delegatie haar projecten kunnen opschalen, maar gezien de actuele ontwikkelingen is het van levensbelang de activiteiten verder uit te breiden. Naast een vergroting van de financiële steun werft Dokters van de Wereld met spoed medisch en niet-medisch personeel om zo snel mogelijk te kunnen bijdragen aan een opschaling van de activiteiten in Griekenland.

Wat kun jij doen?

Doneren

De aangekomen migranten hebben enorm veel ontberingen moeten doorstaan. In eigen land zijn ze veelal getuige geweest van heftig geweld, hebben ze kinderen en naasten verloren en zijn niet zelden gemarteld. Tijdens de bootreis hebben ze doodsangsten uitgestaan, hebben ze veelal mensen zien sterven of zijn zelf ziek geworden. Kinderen komen getraumatiseerd, gewond, ziek, ondervoed en uitgedroogd aan. Wij kunnen niet werkeloos toezien en willen met spoed extra financiële middelen sturen. Zonder de steun van de Nederlandse bevolking is dit echter niet mogelijk. Help ons daarom vandaag nog met uw gift via deze website.

Vrijwilliger worden in Griekenland of op kantoor

Dokters van de Wereld is voor haar werk afhankelijk van vrijwilligers. De meest urgente behoefte is momenteel medisch en niet-medisch personeel dat kan worden ingezet in de Griekse projecten ter ondersteuning van de vluchtelingencrisis.

Ook op ons Nederlandse kantoor hebben we regelmatig behoefte aan vrijwilligers die vanuit Nederland bij kunnen dragen aan zowel ons werk in Griekenland als aan onze andere activiteiten. Bekijk hier onze vacatures in Nederland.