Dokters van de Wereld is onderdeel van het Médecins du Monde-netwerk. Samen helpen we zorgbehoevende mensen in meer dan 70 landen. Met lokale projecten en internationale samenwerkingen werken we aan betere toegang tot zorg voor ruim 6 miljoen mensen. Onze internationale hulpverlening richt zich vaak op gezondheidszorg aan mensen die op de vlucht zijn, seksuele en reproductieve gezondheid en psychosociale gezondheid.

350
Projecten wereldwijd
70+
Landen actief
4600
Hulpverleners wereldwijd
7,25
miljoen mensen bereikt wereldwijd

Noodhulp bij rampen en conflicten

De hulpverleners van het Médecins du Monde-netwerk komen vaak in actie bij natuurrampen. Zo hielpen wij slachtoffers na de tsunami in Indonesië, de aardbeving in Haïti en de aardbevingen in Turkije en Syrië. Daarnaast zijn we actief in conflictgebieden waar de gezondheidszorg vaak zwaar onder druk staat. In onder andere Oekraïne, Gaza, Irak, Syrië, Zuid-Soedan en de Centraal Afrikaanse Republiek helpen we oorlogsslachtoffers. Ook bieden we medische noodhulp in vluchtelingenkampen, zoals in Griekenland, Bangladesh en Syrië.

Bij een natuurramp of geweldsuitbarsting wordt het internationale netwerk van Dokters van de Wereld direct geactiveerd. Is Dokters van de Wereld al actief in het land, wordt direct onderzocht welke ondersteuning nodig is. Onze collega's in het desbetreffende land hebben daar het beste zicht op, zijn geregistreerd bij de lokale autoriteiten en werken daar samen met andere lokale en internationale hulverleningsorganisaties. Soms is ondersteuning nodig in de vorm van donaties, soms in de vorm van menskracht en soms in de vorm van materiaal, zoals tenten, medische apparatuur of medicijnen. 

Dokters van de Wereld zet altijd in op een langdurig hulpverleningstraject, omdat een bevolking juist na een crisis bloot wordt gesteld aan gezondheidsrisico’s. Bijvoorbeeld als gevolg van slechte sanitaire voorzieningen of niet functionerende gezondheidsinfrastructuur.

Internationale pleitbezorging 

Als Dokters van de Wereld verlenen we niet alleen zorg en noodhulp, we pleiten ook voor structurele veranderingen. Om de toegang tot zorg voor méér mensen te verbeteren, zet het internationale netwerk van Dokters van de Wereld zich in om de koers van internationale instituten te beïnvloeden. Denk daarbij aan de Europese Unie, de Verenigde Naties of de Wereld Gezondheidsorganisatie. Daarnaast zijn we deelnemer van de Dutch Global Health Alliance. Deze groep ngo’s pleit voor een behoeftegestuurde en eerlijke verdeling van hulp en gelden van de Nederlandse internationale medische hulpverlening.

Internationaal

Toegang tot veilige chirurgie en anesthesie

Wereldwijd ontberen vijf miljard mensen toegang tot veilige en betaalbare chirurgische zorg en anesthesie. Daarom legt Dokters van de Wereld Nederland zich toe op chirurgie- en anesthesie-trainingsprogramma’s in Tanzania en Sierra Leone. Het aanbod van de trainingen stemmen we af op de behoeftes van het lokale medische personeel en de gezondheidsprogramma’s van de lokale overheid. We zijn partners van het Haydom Lutheran Hospital in Tanzania en het Masanga ziekenhuis in Sierra Leone.

Internationaal

Seksuele en reproductieve gezondheid

In Sierra Leone zetten we ons ook in voor seksuele en reproductieve gezondheid onder vrouwen. Onze hulpverleners gaan in gesprek met (leiders van) lokale gemeenschappen, vooral over onderwerpen als moeder- en kindersterfte, tienerzwangerschappen, familieplanning en genitale verminking. We geven voorlichting, trainen lokale gezondheidsmedewerkers en werken samen aan preventie. Vanuit Nederland willen we dit programma verder uitbreiden.

Donatie

Steun  ons
wereldwijde  werk

Gezondheidszorg is geen privilege, maar een mensenrecht. Onze missie is om ervoor te zorgen dat dit recht wordt nageleefd! Doe jij mee met onze strijd?