Terugblik

Begin 2023 stierven in Turkije zeker 52.000 mensen en zijn meer dan 15 miljoen mensen getroffen door de aardbevingen. De provincie Hatay is een van de meest verwoeste gebieden. Alle staatsziekenhuizen raakten beschadigd en de gezondheidszorg komt maar moeizaam op gang. In Syrië zijn naar schatting 6.000 mensen omgekomen, vooral in Aleppo en Idlib, waar Dokters van de Wereld al actief was. Voor de aardbevingen was hier immers al sprake van humanitaire crisis. Door deze natuurramp zijn gebouwen, hele steden en dorpen ingestort en ziekenhuizen en klinieken zwaar beschadigd.

Wat wij doen in Turkije

Bijna een jaar na de aardbeving is er nog steeds behoefte aan onderdak, sanitaire voorzieningen, hygiëne en psychosociale ondersteuning. Circa 400.000 mensen wonen nog in tenten of containers omdat hun huizen beschadigd zijn. De openbare infrastructuur (wegen, watervoorziening, etc.) is nog niet volledig hersteld. Voor de bijna 2 miljoen inwoners zijn slechts vijf openbare ziekenhuizen volledig operationeel. Ook eerstelijnsgezondheidsklinieken draaien nog maar op halve kracht. Door de slechte leefomstandigheden en de overbevolking gaan veel besmettelijke ziekten rond, zoals schurft. Ook lijden veel mensen aan luchtweg- of huidinfecties door de slechte hygiëne in de tenten en containers waarin zij wonen.

Onze mobiele medische teams zijn actief in de provincie Hatay. We coördineren de noodhulp, geven consulten en delen gratis medicatie en hygiëneproducten uit. Ook bieden we veilige ruimtes, waar vooral vrouwen en kinderen kunnen douchen en groeps- en individuele counseling kunnen krijgen. Via een mobiele keuken delen we eten uit. Ons team geeft ook voorlichting over hygiëne en seksuele en reproductieve gezondheid. We bieden zorg aan zwangere en pas bevallen vrouwen en verwijzen hen door naar gynaecologen. Ook bieden we counseling aan mensen die getraumatiseerd zijn door de aardbeving. Daarnaast organiseren we voorlichtingssessies over hygiëne om schurft te voorkomen.

16.944
Dankzij de hulp van vele donateurs en o.a. Giro555 konden onze mobiele teams medische en psychosociale hulp bieden aan 16.944 getroffenen van de aardbeving in Turkije en Syrië. Bedankt voor jouw steun!

Wat wij doen in Syrië

In Noordwest-Syrië zijn circa 2,9 miljoen mensen getroffen door de aardbeving en moesten meer dan 300.000 mensen hun huis verlaten. De aardbeving heeft de nood in de regio, waar al jaren een burgeroorlog woedt, nog verder vergroot. Er is geen toegang meer tot nationale gezondheidsinstellingen, scholen of banken. De meeste gevluchte mensen leven in tenten. Er zijn geen containers zoals in Turkije. Kinderen en volwassenen staan bloot aan vrieskou in de winter en hittegolven in de zomer. In combinatie met slechte ventilatie in de tenten en een tekort aan sanitaire voorzieningen in de kampen, zorgt dit voor gezondheidsrisico’s. Vooral vrouwen, kinderen, ouderen en mensen met een handicap zijn in deze situatie kwetsbaar.

Dokters van de Wereld heeft acht klinieken voor eerstelijnsgezondheidszorg in Noordwest-Syrië en twee mobiele medische teams in West-Aleppo en Idlib. Op sommige plekken zijn wij als enige actief. Sinds onze deelname aan Giro555 hebben wij onze medische noodhulp in Turkije en Syrië flink kunnen opschalen, maar de vraag naar zorg onder de ontheemde mensen blijft groot. Mensen kunnen bij ons terecht voor eerstelijnsgezondheidszorg, seksuele en reproductieve gezondheidzorg en geestelijke gezondheid en psychosociale ondersteuning. Ook koopt Dokters van de Wereld medicijnen in die we gratis verstrekken via onze klinieken en medische teams. In de regio’s Afrin en Idlib bieden wij daarnaast verpleegkundige hulp en apothekersdiensten.

14.443
We verstrekten medicijnen aan circa 14.433 mensen, gaven 2.500 medische- en 490 individuele psychologische consulten en boden 6.246 mensen een psychosociale groepssessie.

Gezondheid verbeteren

We willen de weerbaarheid van de door de ramp getroffen gemeenschappen vergroten door hun fysieke en psychologische gezondheid te verbeteren. Daarbij hebben we bijzondere aandacht voor vrouwen en kinderen. De mobiele medische teams van Dokters van de Wereld gaan naar moeilijk bereikbare locaties. Denk aan kampen met ontheemden en vluchtelingen. Daar zetten we medische screening op en zorgen we voor psychosociale groeps- en individuele ondersteuning. Ze bieden eerstelijnszorgconsulten, seksuele en reproductieve gezondheid en geestelijke gezondheidszorg. Dit doen we onder meer met het geld van Nederlandse donateurs en financiers.

Wat jij kunt doen

Er is de komende tijd nog veel meer hulp nodig. Wil jij ook de slachtoffers van de aardbevingen helpen? Klik hier om ons werk met een gift te steunen.