Na de verwoestende orkaan Idai werd Mozambique onlangs getroffen door een nieuwe ramp met de komst van Kenneth. Wederom ging de orkaanwind gepaard met enorme hoeveelheden neerslag. Voor nog meer Mozambikanen betekent dit dat zij hun leefomgeving hebben moeten ontvluchten vanwege de verwoestingen.

Dokters van de Wereld is volop actief in het gebied dat getroffen is. Het uitdelen van voedsel verloopt nu voorspoedig. Per gezin worden pakketten rijst, olie en bonen uitgedeeld. Om het risico op verspreiding van malaria tegen te gaan, zijn muskietennetten verstrekt. Deze zijn echter minder geschikt voor gebruik in de tenten waarin een deel van de ontheemden uit het gebied nu noodgedwongen verblijft. Op sommige locaties zijn ook al stappen gezet op weg naar de wederopbouw. Dokters van de Wereld helpt daar bij uitdelen van onder meer bouwmaterialen en zaaigoed om huisvesting en voedselvoorziening op de langere termijn veilig te stellen.

Het veiligstellen van de basisbehoeften van de getroffen bevolking is een kwestie van een lange adem. Voor het leveren van medische en andere voorzieningen kan Dokters van de Wereld niet zonder uw steun. Wij vragen u om een bijdrage. Alvast onze dank.