Tijdens de lockdown stelden veel steden noodopvang in voor álle daklozen in Nederland. Maar het Rijk heeft gemeenten inmiddels opgeroepen die 24 uursnoodopvang te sluiten vóór 10 februari. Daklozen zonder papieren of daklozen uit Midden- of Oost-Europa worden dus midden in de winter door de overheid op straat gezet.

“In deze barre weersomstandigheden over straat moeten zwerven, vraagt veel van iemands weerstand, terwijl het aantal coronabesmetting op een hoogtepunt is. Wij vinden dat onbegrijpelijk en schandalig”, zegt Jasper Kuipers, directeur van Dokters van de Wereld. Ben jij het met ons eens?

Dokters van de Wereld pleit voor 24-uurs opvang voor álle daklozen, gedurende de hele winter, elke winter! Dat geeft dakloze mensen rust en zekerheid. Ook (vrijwillige) hulpverleners hekelen het huidige ‘knipperlichtbeleid’. Voor hulporganisaties en kerken zorgt het terugkerende op- en afschaalcircus voor ontzettend veel gedoe. Verder ontbreekt het aan landelijke regie.

Basisvoorzieningen zijn een mensenrecht

Opvang is een randvoorwaarde voor geestelijke en fysieke gezondheid. Daarom pleit de medische mensenrechtenbeweging Dokters van de Wereld voor opvang van álle daklozen ongeacht de weersomstandigheden of coronamaatregelen. Het recht op basisvoorzieningen is vastgelegd in Artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Bovendien heeft Nederland zich gecommitteerd aan meerdere internationale verdragen, zoals het Internationaal Verdrag inzake Sociale en Economische Rechten, waarin “het recht op een adequate levensstandaard, met inbegrip van toereikende voeding, kleding en huisvesting” is vastgelegd.

Nederland op de vingers getikt

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens tikte Nederland in 2016 op de vingers en oordeelde dat Nederland ook actie moet ondernemen voor mensen zonder verblijfspapieren ‘in een situatie van extreme armoede’. Nederland voldeed in dit geval niet aan Artikel 3 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens.