Trots en dankbaar zijn we, voor ALLE zorgmedewerkers, waaronder onze eigen dappere vrijwilligers, die op dit moment in de frontlinie staan bij de bestrijding van de gevolgen van het Coronavirus. Deze mensen, die ook in deze internationale crisis het hoofd koel en het hart warm weten te houden zijn absolute helden!

Onze vrijwilligers en coördinatoren doen alles wat ze kunnen om ervoor te zorgen dat Dokter van de Wereld ook nu, juist nu, kan blijven functioneren. Hoofd programma's Janine Wildschut: “Het is essentieel dat we zoveel mogelijk continuïteit borgen in de zorg die wij bieden aan de meest kwetsbare mensen in ons land. Als medische hulporganisatie kunnen wij ons juist in deze tijd niet veroorloven om onze werkzaamheden stil te leggen.”

Om te kunnen garanderen dat we onze meest vitale taken kunnen blijven uitvoeren beperken we risico’s voor onze vrijwilligers en personeel. Personeel dat niet essentieel is voor onze zorgtaken werkt thuis. Hulpverlener Annette Hoogerbrugge: “We doen er alles aan om de mensen die op ons rekenen te kunnen blijven bedienen. Onze hulpverleners blijven locaties bezoeken waar geen alternatief voorhanden is, bijvoorbeeld waar groepen ongedocumenteerden schuilen. Daarnaast hebben wij onze digitale en telefonische beschikbaarheid opgeschroefd.”