Saio Marah (50) is al 14 jaar coördinator bij Dokters van de Wereld in Sierra Leone. Hij heeft een team van 15 mensen, waaronder hulpverleners die in gesprek gaan met leiders van lokale gemeenschappen. Onder meer over moeder- en kindersterfte, tienerzwangerschappen, familieplanning en genitale verminking.

Saio: “Wij zorgen ervoor dat de leiders inzien dat er in hun gemeenschap onnodig veel vrouwen en kinderen sterven. Ze laten hulpverleners van Dokters van de Wereld dan lokale gezondheidsmedewerkers trainen en voorlichting geven aan vrouwengroepen en zwangere vrouwen.”

Op tijd naar de kliniek

Saio en zijn team wijzen onder andere op de gevaren van thuis bevallen. “Als er bij een bevalling complicaties optreden, is het heel lastig om een vrouw op tijd in een kliniek te krijgen. Die liggen soms dagen reizen ver. Daarom vertellen we tijdens onze trainingen wanneer zwangere vrouwen naar een kliniek moeten afreizen om veilig te kunnen bevallen.” Dat geldt helemaal bij tienerzwangerschappen – veel voorkomend in Sierra Leone: “Als een meisje nog niet is volgroeid, is het meestal onmogelijk om natuurlijk te bevallen.”

Preventie

Maar Saio zet zich ook in voor preventie. “Vanwege het hoge aantal tienerzwangerschappen geven we trainingen aan jongvolwassenen over familieplanning. Ook maken we vorderingen in het verminderen van genitale verminking. Vroeger werd hier niet over gepraat, maar tegenwoordig is een gesprek mogelijk. Onze insteek is dat vrouwen hierover zelf zouden moeten kunnen beslissen als zij 18 jaar zijn.” Ook werken we als Dokters van de Wereld samen met de overheid. De afgelopen jaren hebben we meer dan dertig klinieken gebouwd of gerenoveerd. Andere klinieken hebben we voorzien van apparatuur. De overheid zorgt vervolgens voor de bemensing van de deze klinieken.

Steun Saio’s werk en help de levens van meer vrouwen en kinderen te redden.