Privacy en cookies

Privacy

Toepasselijkheid
Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van de door donateurs, relaties, deelnemers en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens) en data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van Dokters van de Wereld.

Als deelnemer aan onze campagnes, vrijwilliger of donateur accepteer je dit privacybeleid en geef je toestemming aan Dokters van de Wereld om jouw informatie te verzamelen, op te slaan en te verwerken op de manieren die in dit beleid beschreven staan voor de door jouw gewenste doeleinden.

Gegevensverwerking
Dokters van de Wereld verwerkt persoonsgegevens voor haar donateursadministratie, fondsenwervende programma’s en om te informeren over acties en campagnes. Dokters van de Wereld verstrekt persoonsgegevens niet aan derden.

Dokters van de Wereld draagt zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van de systemen waarin persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Dokters van de Wereld heeft het CBF-keur voor goede doelen (www.cbf.nl). We zijn lid van de branchevereniging voor dialoogmarketing DDMA (www.ddma.nl) en ondersteunen de gedragscodes die de branchevereniging heeft opgesteld. Dokters van de Wereld werkt alleen met partijen die het Bel-me-niet Register (www.bel-me-niet.nl) in acht nemen.

Als je vragen hebt over het verwerken van jouw persoonlijke gegevens of als je wilt weten welke persoonlijke gegevens Dokters van de Wereld verwerkt, neem dan contact op met ons via info@doktersvandewereld.org of 020-4652866 (tijdens kantooruren). Dokters van de Wereld is verplicht om bewijs van identiteit te vragen voordat wij je toegang mogen verlenen tot jouw persoonlijke gegevens in onze administratie.

Gegevensverzameling via internet
Dokters van de Wereld verzamelt met haar website persoonsgegevens. Dit gebeurt wanneer je je aanmeldt voor een van onze e-mailnieuwsbrieven of wanneer je je aanmeldt als donateur of als vrijwilliger, of wanneer je solliciteert op een van onze vacatures.

Gegevensverzameling buiten internet
Dokters van de Wereld verzamelt ook persoonsgegevens als je deelneemt aan acties van Dokters van de Wereld, of als je donateur wordt via een werver op straat, een aanmeldformulier, een telefoongesprek of andere manieren.

E-mail
Wanneer je jouw e-mailadres aan Dokters van de Wereld hebt verstrekt, word je per e-mail geïnformeerd over ons werk, om je steun te vragen voor acties en voor incidentele verzoeken om bijdragen. Je kunt je op elk moment afmelden voor deze e-mails via de afmeldmogelijkheid in elk bericht, of door contact op te nemen met Dokters van de Wereld, bereikbaar via info@doktersvandewereld.org of 020-4652866 (tijdens kantooruren).

Mailings
Dokters van de Wereld maakt bij het verzenden van mailings gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekeken worden of je de links in onze e-mail aanklikt. Op deze wijze kan Dokters van de Wereld haar informatie aan jou verder optimaliseren en beter afstemmen op jouw interesses.

Contact met donateurs
Als je je aanmeldt als donateur van Dokters van de Wereld leggen we de door jou opgegeven persoonsgegevens vast in onze donateursadministratie. Nieuwe donateurs ontvangen van Dokters van de Wereld een welkomstbericht waarin de donatie wordt bevestigd. Dokters van de Wereld informeert haar donateurs over de campagnes en resultaten via haar nieuwsbrief, per e-mail, post, telefoon en/of sociale media.

Dokters van de Wereld is een vereniging die voor haar inkomsten afhankelijk is van de donaties van particulieren. Onze donateursadministratie bevat ook persoonsgegevens van relaties. Een relatie is een persoon die bekend is bij Dokters van de Wereld (bijvoorbeeld door deelname aan een campagne, een nieuwsbriefabonnement of informatieaanvraag), maar geen donateur is.

Dokters van de Wereld zet telemarketing in om donateurs en relaties te vragen ons financieel te steunen en om hen te informeren over onze campagnes. Dokters van de Wereld werkt hierbij binnen de wettelijke kaders van de Telecommunicatiewet en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (www.rijksoverheid.nl). Bij het telefonisch werven van nieuwe donateurs controleren we het ingezette adresbestand vooraf altijd op meldingen in het Bel-me-niet Register (www.bel-me-niet.nl). Als je hebt aangegeven nooit meer gebeld te willen worden door Dokters van de Wereld, dan verwerken we dit in onze administratie en benaderen wij je niet meer op het door jou opgegeven telefoonnummer. Als je ook niet meer gebeld wilt worden door andere partijen, dan geven wij het door jou opgegeven telefoonnummer door aan het Bel-me-niet Register. Je kunt je ook zelf aanmelden via de website www.bel-me-niet.nl.

Vrijwilliger worden bij Dokters van de Wereld
Dokters van de Wereld legt persoonsgegevens van vrijwilligers vast in de vrijwilligersadministratie. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Dokters van de Wereld informeert haar vrijwilligers via telefoon, post en e-mail over vrijwilligersactiviteiten, vrijwilligersbijeenkomsten en Dokters van de Wereld-campagnes. Je kunt je als vrijwilliger afmelden via info@doktersvandewereld.org of 020-4652866

Gegevens wijzigen
Je kunt jouw gegevens te allen tijde opvragen of wijzigen via info@doktersvandewereld.org of 020-4652866

Abonneren en afmelden e-mailnieuwsbrieven
Je kunt je op onze website abonneren op e-mailnieuwsbrieven van Dokters van de Wereld. Hiervoor is het achterlaten van een e-mailadres verplicht. Wil je geen e-mail ontvangen? In elk bericht zit een afmeldlink waarmee je je op elk moment voor het e-mailabonnement kunt afmelden.

Wijzigingen cookie- en privacyverklaring
Dokters van de Wereld behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze cookie- en privacyverklaring. De laatste wijziging heeft plaatsgevonden op 30 mei 2018.

Cookie verklaring Dokters van de Wereld
Deze site maakt gebruik van de volgende cookies om optimaal te presteren:

Functionele cookies om ervoor te zorgen dat deze website naar behoren functioneert, bijvoorbeeld sessie cookies die bijhouden welke pagina’s je al bezocht hebt.
Analytics cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten en verbeteren.
Sociale media cookies om inhoud van onze website gemakkelijk te kunnen delen via jouw social media accounts.
Wil je cookies verwijderen, dan kan dat via de instructie van je browser.

Privacy & Cookies | IBAN: NL82INGB 0000 0049 46
×