Marokko ligt op de route van veel migranten die Europa willen bereiken. Maar door het strenge migratiebeleid in Europa komen veel migranten niet verder dan Marokko. Daar hopen, wachten en leven zij onder zeer armoedige omstandigheden. Dokters van de Wereld biedt al jaren medische en psychosociale hulp in Marokko, ook na de vernietigende aardbeving in het najaar van 2023.

Kwetsbare vrouwen

In Marokko zijn vooral vrouwen, kinderen en jongeren met een migratieachtergrond kwetsbaar. Veel van hen hebben te maken gehad met geweld en andere traumatische gebeurtenissen. In het land waar ze vandaan vluchtten, tijdens de reis of in Marokko. Die gebeurtenissen laten geestelijk en fysiek diepe sporen na, maar de juiste hulp is vaak niet toegankelijk. Vaak omdat migranten zijn uitgesloten van medische zorg, maar ook omdat de taalbarrière simpelweg te groot is. Dokters van de Wereld helpt deze kwetsbare groep. Wij bieden medische en psychosociale hulp en begeleiden hen in het Marokkaanse zorgsysteem.

Daarnaast trainen we lokale hulpverleners, en ontwikkelen we tools, zoals een zorggids voor seksuele en reproductieve gezondheidsrechten. Of een databank van alle gezondheids- en beschermingsdiensten waar migrantenvrouwen in Marokko terecht kunnen. Hiermee kunnen we deze vrouwen beter helpen, informeren en doorverwijzen naar de diensten ze nodig hebben.

Aardbeving in Marokko

Na de vernietigende aardbeving in 2023 werd onze hulp van belang voor een nog grotere groep mensen. Het was de zwaarste aardbeving ooit gemeten in Marokko: bijna 3.000 mensen kwamen om het leven. In de getroffen bieden bood Dokters van de Wereld direct medische noodhulp. Omdat de zwaarst getroffen gebieden ook het meest afgelegen waren, werkten we nauw samen met lokale organisaties die de gebieden goed kennen. Terwijl zij de slachtoffers hielpen aan voedsel, onderdak, hygiëne en veiligheid, focusten wij ons op de psychosociale hulpverlening.

Nog altijd helpt Dokters van de Wereld mannen, vrouwen, kinderen en hulpverleners die door de ramp getroffen en getraumatiseerd zijn. De angst, stress en het verdriet kunnen lang invloed hebben op de levens van deze mensen. Onze hulpverleners spreken de slachtoffers en helpen ze bij het verwerken van de vreselijke dingen die ze hebben gezien en meegemaakt. Daarnaast delen we onze kennis van psychosociale noodhulp met lokale hulpverleners, zodat zij uiteindelijk ook zonder ons slachtoffers kunnen blijven helpen.

De aardbeving verwoestte ook veel ziekenhuizen en andere zorginstellingen, terwijl het aantal mensen dat na een ramp dringend zorg nodig heeft enorm groot is. Daarom focussen we na de eerste noodhulp ook op de wederopbouw van het zorgsysteem. We begeleiden lokale hulpverleners bij het opzetten van nieuwe (nood-)centra en coördineren activiteiten die nodig zijn om de zorg weer op gang te krijgen.