Publicatiedatum: 8 mei 2014

Een uitgave van de Werkgroep Medische Zorg in Vreemdelingendetentie, een samenwerkingsverband tussen Amnesty International, Stichting LOS/ Meldpunt Vreemdelingendetentie en Dokters van de Wereld.

Auteurs: Annemarie Busser, Ariette Reijersen van Buuren, Gerd Beckers, Gerrianne Smits-Baauw, Myrthe van Midde.

Redactie: Ivan Wolffers

Samenvattende tekst: In dit kwalitatieve onderzoek worden vier probleemgebieden onderscheiden: 1) de bijzonder kwetsbare situatie waarin sommige ongedocumenteerde migranten verkeren, 2) de continuïteit van zorg na vrijlating, 3) isolatie in vreemdelingendetentie, 4) conflicterende belangen tussen het detentiebeleid en de gezondheid van de patiënt. Op basis van dit onderzoek stelt de Werkgroep Medische Zorg in Vreemdelingendetentie de vraag of het binnen de setting van vreemdelingendetentie mogelijk is om tot passende gezondheidszorg te komen en de gezondheidsbelangen van een kwetsbare groep te waarborgen.